PL |  EN

dr Jarosław Wolanin

kierownik artystyczny i dyrygent Chóru Filharmonii Śląskiej

Doktor sztuki w zakresie dyrygentury, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w dwóch specjalnościach: w zakresie dyrygentury chóralnej dyplom z wyróżnieniem uzyskał w klasie prof. Jana Wojtachy (2002), a gry na saksofonie – w klasie Bernarda Steuera (2003). Wcześniej ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Sanoku w klasie saksofonu Wiesława Brudka. Laureat wielu konkursów muzycznych. W roku akademickim 2001/2002 stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od roku 1999 prowadził rozmaite chóry na Górnym Śląsku. Od 2003 roku jest dyrygentem Orkiestry Sinfonietta Sonora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 2006-2008 prowadził zajęcia z dyrygowania w Instytucie Jazzu. Od 2003 roku prowadzi również działalność dydaktyczną w szkołach muzycznych w zakresie nauczania gry na saksofonie.

Od 2001 roku związany zawodowo z Chórem Filharmonii Śląskiej, najpierw jako artysta chóru, później jako kierownik artystyczny i dyrygent zespołu. Funkcję tę objął w drodze konkursu w sierpniu 2009 roku. Od tego czasu przygotowywał chór do występów z największymi mistrzami batuty, jak m.in.: Mirosław Jacek Błaszczyk, Jan Wincenty Hawel, Jan Krenz, Antoni Wit, Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Tadeusz Wojciechowski, Juozas Domarkas, Mykola Diadiura, Michael Zilm, Massimiliano Caldi, Paul McCreesh, Daniel Reuss.

Istotnie poszerzył repertuar Chóru Filharmonii Śląskiej w zakresie muzyki a cappella, od muzyki dawnej po współczesną, od chorału gregoriańskiego aż po muzykę dwu- i trzychórową. Dokonał wielu prawykonań najnowszej muzyki polskiej.
Jako dyrygent koncertuje na festiwalach muzycznych w Polsce. Występował również w Niemczech, Czechach i Francji.

W 2014 roku odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.