PL |  EN

2013 Wrzesień

We wrześniu na budowie roboty w budynku istniejącym obejmowały: dach i patio, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i malowanie; posadzki i izolacje poziome; sufity; klatki schodowe – roboty wykończeniowe; stolarkę drzwiową; ślusarkę zewnętrzną, elewację, elementy wystroju wnętrz. W części dobudowanej wykonywano m.in. ściany i ścianki działowe, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i malowanie, sufity podwieszone, stolarkę drzwiową, dźwig towarowy,  instalację oświetleniową. W obu częściach wykonywano instalacje sanitarne. W zakresie instalacji niskoprądowych wykonywano system sygnalizacji pożaru (SSP); okablowanie strukturalne; system CCTV; System Kontroli Dostępu; system Audio-Video. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 993 855,60 zł netto. Do końca września 2013 roku rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych GW wyniosło ok. 89,58%. Natomiast zaawansowanie rzeczowe całego projektu wyniosło 81,27%.

10 września Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwały o zwiększeniu wartości projektu oraz o przyznaniu dodatkowych środków w kwocie 2 036 010 zł brutto w związku z realizacją systemu zapobiegania zadymianiu ewakuacyjnych klatek schodowych. 17 września dyrektor naczelna wraz dyr. G. Kamińską (Wydział Inwestycji UM WŚl) i koordynatorką projektu ubiegały się w Departamencie Finansowym MKiDN o przyznanie dodatkowych środków z EFRR na realizację projektu.  Pismem z 27 września minister kultury i dziedzictwa narodowego poinformował o przyznaniu  2 mln zł dodatkowych środków.
 
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.