PL |  EN

2011 Sierpień

W sierpniu 2011 roku Generalny Wykonawca zakończył konstrukcję oraz 80% ścian murowanych nowego budynku. Po wykonania pozostał strop nad szybem windowym, w którym zainstalowany jest żuraw. Wykonano ławy fundamentowe i ściany żelbetowe garażu. Kontynuowano prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz centralnego ogrzewania.

Zakończono postępowanie publiczne na składowanie gotowych elementów organów przez okres jednego roku, tj. do czasu ich zamontowania w wyremontowanej siedzibie. Ze wszystkich nadesłanych ofert najtańsza okazała się oferta firmy będącej producentem organów - Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH, która nie przekroczyła kwoty 14.000 euro netto. W sierpniu gotowe elementy organów zostały zapakowane do 4 kontenerów, w których będą składowane do końca sierpnia 2012 roku. W operacji uczestniczył przedstawiciel Filharmonii Śląskiej.

Dnia 1.09.2011 została wydana Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. zmiany pozwolenia konserwatorskiego w odpowiedzi na wniosek złożony 20 lipca 2011 roku.

Dnia 22 sierpnia 2011 projektant przekazał Inwestorowi Aneks do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

W oparciu o dostarczoną dokumentację Generalny Wykonawca opracowuje nowy Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.