PL |  EN

Rozbudowa

Projekt „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

Wnioskodawca / beneficjent: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Okres rzeczowej realizacji projektu: 21.01.2010 r. – 31.03.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 47 476 024,54 zł
Wydatki kwalifikowalne: 33 131 722,20 zł
Dofinansowanie z EFRR: 21 327 438 zł
Udział budżetu Województwa Śl.: 26 148 586,54 zł     

Pozyskawszy aprobatę i zapewnienie pieniędzy z budżetu województwa śląskiego dyrektor naczelna Grażyna Szymborska rozpoczęła starania o pozyskanie dla modernizacji środków unijnych. Wniosek o dofinansowanie pt. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” opatrzony numerem 11.2/036 dla działania 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe (nabór I, 17 lipca – 30 września 2008 r.) po przeprowadzonej ocenie formalnej, decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie 5 grudnia 2008 roku został przyjęty do dalszej oceny merytorycznej. 23 czerwca 2009 r. w oparciu o zakończoną pozytywnie ocenę merytoryczną II stopnia, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski podjął decyzję o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu złożonego przez Filharmonię Śląską, pt: „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” (nr POIS.11.02.00-00-036/08). 9 lipca 2009 minister Bogdan Zdrojewskiego odwiedził Śląsk, by m.in. spotkać się z beneficjentami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Biblioteką Śląską i Filharmonią Śląską. Dyrektorzy Grażyna Szymborska i Mirosław Jacek Błaszczyk mogli poinformować, że Filharmonia w pełni przygotowana jest do remontu i rozbudowy. Ukończona i rozliczona ma być do końca listopada 2013 roku.

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku (3186 m²) po modernizacji, nadbudowie i rozbudowie zwiększy się o 2066 m² do łącznej powierzchni 5252 m². To pozwoli na pracę wszystkich zespołów i komórek administracyjnych we własnej siedzibie (obecnie próby chóru i orkiestry kameralnej odbywają się poza obiektem Filharmonii, a pomieszczenia dyrektora artystycznego, biblioteki, działów promocji, księgowości, administracji, biura koncertowego i bufetu do września 2009 r. podnajmowane były od właścicieli sąsiednich posesji i w innych miejscach Katowic, co kosztowało ok. 150 tys. złotych rocznie). Powstaną odpowiednie dla czasu obecnego garderoby dla muzyków, solistów i dyrygentów, sale prób, biblioteka nut, magazyny instrumentów, garaż dostosowany do załadunku instrumentarium i sprzętu pod dachem.

Melomani zyskają organy zaprojektowane przez prof. Juliana Gembalskiego i klimatyzację sali koncertowej oraz wszystkich wnętrz, nową salę kameralną na 110 miejsc z wyposażeniem estrady i fortepianem, salkę seminaryjną na 40 miejsc, kawiarnię melomana z Zielonym Ogrodem na dachu na 82 miejsca, sklep z płytami i wydawnictwami Filharmonii, powiększony hol kasowy, wygodniejszą przestrzeń szatni, windy, całkowitą likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Centrum Katowic uzyska estetyczny budynek zachowujący największe walory zabytkowej klasycyzującej bryły dopełnionej interesującymi rozwiązaniami współczesnymi.

W zmodernizowanym gmachu istotnie rozszerzy się programowa oferta, zwłaszcza o muzykę organową i częstsze, w lepszych warunkach prezentacje muzyki kameralnej i działania edukacyjne. Filharmonia Śląska otwarta będzie nie tylko w porach koncertów, bowiem kawiarnia melomana i Zielony Ogród Muzyczny na ostatniej kondygnacji dostępne będą codziennie do wieczora. W kawiarence nowością na skalę kraju będą stanowiska odsłuchu archiwalnych nagrań filharmoników śląskich i budowanych zbiorów fonoteki. Planuje się także utworzenie Śląskiej Biblioteki Muzycznej – serii koncertów i ich nagrań –muzyki kompozytorów śląskich od czasów dawnych po dzisiejsze. Nagrania przekazywane będą w celach dydaktycznych szkołom i uczelniom muzycznym oraz książnicom w całym kraju. Ich odsłuchanie możliwe będzie również w kawiarence melomana.

Harmonogram realizacji projektu zakładał dwa lata prac remontowo-budowlanych. Nasza działalność artystyczna nie została jednak przerwana; przez okres remontu sali koncertowej zapraszamy do innych katowickich miejsc.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.