PL |  EN

2013 Październik

Roboty Generalnego Wykonawcy w budynku istniejącym obejmowały: dach i patio, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i malowa¬nie; posadzki i izolacje poziome; sufity; roboty wykończeniowe, elewację, elementy wystroju wnętrz. W części dobudo¬wanej wykonywano m. in. klatkę schodową, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i malowa¬nie, sufity podwieszone, stolarkę drzwiową i ins¬ta¬¬lację oświetleniową. W obu częściach wykonywano instalacje sanitarne. W zakresie instalacji niskoprądowych wykonywano system sygnalizacji pożaru (SSP); okablowanie strukturalne; system CCTV; System Kontroli Dostępu; system Audio-Video.

Całkowita wartość robót budowlanych podstawowych wyniosła 1 449 780,63 zł netto. Ponadto zafakturowano roboty dodatkowe o wartości 333 677,93 zł netto. Do końca października 2013 roku rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych wyniosło ok. 94,18%.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.