PL |  EN

2011 Maj

W maju zostały zakończone prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod budynkiem Filharmonii metodą jet-grountingu. W części dobudowywanej wzniesiono ściany do poziomu parteru. Wykonano deskowanie stropu nad estradą. Projektant przekazał dokumentację techniczną wzmocnień konstrukcji istniejącego budynku oraz rysunki rewizyjne dla części dobudowywanej.

Dnia 17 maja Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Program Rzeczowo-Finansowy Projektu na 2011 rok, a w ślad za tym dnia 20 maja 2011 podpisał umowę dotacji dla projektu na 2011 rok.

Dnia 19 maja 2011 roku odbyło się spotkanie generalnego wykonawcy i inżyniera kontraktu z przedstawicielem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z udziałem inwesto¬ra. W związku z przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych, jest przygotowywany Aneks do Umowy na projekt, budowę i montaż organów piszczałkowych dla Filharmonii Śląskiej z firmą Schuke z Berlina z grudnia 2009 roku.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.