PL |  EN

2012 Luty

27.02.2012 - w poniedziałek 27 lutego 2012 r. pojawili się w Filharmonii Śląskiej szefowie Mostostalu Warszawa SA, panowie Alojzy Malczak – dyrektor Regionu Południe, Julian Kiełbasa – dyrektor Oddziału Katowice, Dariusz Bomba – kierownik kontraktu i Kazimierz Bednarz – dyrektor handlowy oraz prezes Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Inwestor sc. czyli Inżyniera Kontraktu – pan Wiesław Strzałkowski. W blasku fleszy fotoreporterów i kamer stacji telewizyjnych Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Mostostal Warszawa SA podpisały umowę na Kontynuację i dokończenie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”, której wartość kształtuje się na poziomie kosztorysu inwestorskiego. Okres realizacji zamówienia to 16 miesięcy, co oznacza zakończenie robót budowlanych do końca czerwca 2013 roku i gwarancję montażu organów w uzgodnionym z ich producentem (Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH) terminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Licznie zebrani dziennikarze prasy, radia i telewizji, agencji prasowych i internetowych portali wraz z budowniczymi „zlustrowali” następnie teren wznowienia prac budowlanych. Dociekliwie penetrowali zarówno odkrywki, stan techniczny i sposoby wzmacniania murów starego budynku, jak i wnętrza części dobudowanej. Melomani pojawią się tu u progu sezonu 2013/2014.

Dnia 16 lutego 2012 roku rozstrzygnięto przetarg na kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu. Zwycięska firma Mostostal Warszawa S.A. zaoferowała kwotę 28,6 mln netto oraz termin realizacji 16 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

Dnia 27 lutego 2012 roku podpisano z firmą Mostostal Warszawa S.A. umowę, zaś dnia 29 lutego 2012 roku nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy w obecności Inżyniera Kontraktu. Jednocześnie inwestor przekazał generalnemu wykonawcy dokumentację techniczną.

23 lutego 2012 roku przedstawiciele Filharmonii Śląskiej zostali zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez MKiDN dotyczące dalszej realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Finansowego MKiDN, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz firmy Eko-Box, która w grudniu 2011 roku przeprowadziła kontrolę ekspercką projektu.

Po podpisaniu umowy na kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu, przystąpiono do sporządzania Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie projektu oraz wystąpiono o dodatkowe środki z budżetu Województwa Śląskiego na sfinansowanie wkładu krajowego oraz wydatków niekwalifikowanych projektu w 2013 roku. Zgodnie z Harmonogramem generalnego wykonawcy przerób w 2012 roku wyniesie ok. 20 mln zł.

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.