PL |  EN

2011 Luty

Departament Finansowy MKiDN zweryfikował Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, projektu przedłużający termin realizacji inwestycji do połowy 2012 roku. Podpisano Aneksy, aktualizujące stawki VAT, do umów z Inżynierem Kontraktu oraz Generalnym Wykonawcą. Zakończono prace związane z kotwieniem budynku w osiach 14 i 15 – roboty dodatkowe wykonane na podstawie protokołu konieczności i odrębnej umowy z Mostostalem Warszawa SA. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków dnia 25.02.2011 zaakceptował zakres prac związanych z demontażem okładzin ściennych i sufitowych w istniejącym budynku. Projektant i Wykonawca uzgodnili zamienny projekt wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynkiem Filharmonii Śląskiej.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.