PL |  EN

2013 Listopad

W listopadzie roboty Generalnego Wykonawcy w budynku istniejącym obejmowały: dach i patio, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i malowa¬nie; posadzki i izolacje poziome, sufity, roboty wykończeniowe na klatkach schodowych, stolarkę drzwiową, ślusarkę zewnętrzną, elewację, elementy wystroju wnętrz. W części dobudowanej wykonywano m. in. roboty dachowe, posadzki i izolacje poziome, sufity podwieszane, stolarkę drzwiową, elewację, dźwigi i platformy, fotele na sali kameralnej  oraz ins¬ta¬¬lacje oświetleniową. W obu częściach kontynuowano prace przy instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, wody lodowej i wod-kan. W za¬kresie instalacji niskoprądowych kontynuowano system sygnalizacji pożaru (SSP), zabezpieczania przed zadymianiem, okablowanie strukturalne, system CCTV, System Kontroli Dostępu i system Audio-Video. Kontynuowano zagospodarowanie terenu wz. nawierzchni i oświetlenia.

Całkowita wartość robót budowlanych podstawowych wyniosła 1 011 143,84 zł netto. Ponadto zafakturowano roboty dodatkowe dotyczące systemu zabezpieczenia przed zadymianiem o wartości 800 000,00 zł netto. Do końca listopada 2013 roku rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych podstawowych Generalnego Wykonawcy wyniosło ok. 97,26%.

5 XI gościł na budowie kierownik montażu firmy Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH. Po obchodzie placu budowy uznał spełnienie warunków do montażu organów, które 11 XI w 4 kontenerach przywiózł 4-osobowy zespół montażowy. Gotowe elementy organów, składowane były od sierpnia 2011 roku w magazynie w Berlinie. Następnego dnia (12 XI) rozpoczął się montaż organów przewidziany do 14 XII br. Budowę prospektu organowego pokazano dziennikarzom przybyłym na konferencję prasową 28 listopada.

21 listopada odbyło się w Zamku Królewskim podsumowanie XI Priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko, na którym Minister Zdrojewski wręczył beneficjentom nagrody za skuteczne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na kulturę. W zastępstwie dyrektor Grażyny Szymborskiej nagrodę odebrała koordynatorka projektu.
26 XI wizytowała plac budowy przedstawicielka Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu ustalenia z projektantem kolorystyki prospektu organowego..

Urząd Dozoru Technicznego dokonał odbiorów i zezwolił na eksploatację  kotłowni oraz urządzeń dźwigowych tj. dźwigu osobowego i osobowo-towarowego.  

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.