PL |  EN

2012 Listopad

W listopadzie 2012 roku zaawansowanie finansowe kontraktu na Kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu osiągnęło 29% wartości umownej.

Kontynuowano roboty konstrukcyjne w budynku istniejącym, w tym ściany żelbetowe, stropy i konstrukcje stalowe. Znacznie zaawansowano ściany i ścianki działowe oraz kanały i izo­lacje poziome. W 97% zaawansowano torkretowanie. Zakończono instalacje elektryczne podtynkowe i instalacje sanitarne (poza białym montażem) w budynku nowopowstałym.

Rozpoczęto roboty w obrębie dachu i patio istniejącego budynku oraz roboty wykoń­cze­niowe wewnętrzne i docieplanie elewacji budynku nowoprojektowanego.

Kontynuowano prace instalacyjne: elektryczne i sanitarne w całym obiekcie.

Całkowita wartość netto robót budowlanych wykonanych w listopadzie 2012 roku wyniosła 1 623 261,80 zł.

W dniach 07, 14, 21 i 28 listopada 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i inwestora.

Dnia 23.11.2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli inwestora z administratorką budynku przy Pl. Wolności 3 ws. robót budowlanych w obrębie ściany granicznej obu nieruchomości.

Dnia 23.11.2012 roku zakończyła się kontrola projektu na miejscu realizacji projektu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do końca listopada 2012 roku przekazywano kontrolującym kopie dokumentów oraz różnego rodzaju zestawienia i wyjaś­nie­nia.

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.