PL |  EN

2012 Lipiec

W lipcu 2012 roku generalny wykonawca – Mostostal Warszawa SA – wykonywał w budynku istniejącym stopę fundamentową na parterze, roboty rozbiórkowe nad II piętrem, rozbiórkę komina, płytę denną na parterze, pogłębianie piwnic, zbrojenia ścian z betonu natryskowego na parterze, rdzenie żelbetowe wzmacniające konstrukcję na różnych poziomach.

Roboty z części dobudowanej obejmowały tynkowanie ścian na poziomie 3. piętra, izolacje płyty dennej na sali kameralnej, roboty instalacyjne w branży elektrycznej, niskoprądowej, wod-kan. i wentylacji

Całkowita wartość wykonanych w lipcu 2012 roku robót wyniosła ok. 1 mln netto.

W dniach 11 i 18 lipca 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy.

Dnia 18 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem właściciela budynku przylegającego do placu budowy ws. warunków korzystania z jego posesji w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Filharmonia Śląska zleciła opracowanie projektu zamiennego kotłowni do 31.08.2012 roku, co umożliwi uruchomienie kotłowni przed sezonem grzewczym.

W lipcu 2012 roku MKiDN ostatecznie zaakceptowało treść Aneksu nr 3 oraz wszystkich załączników do umowy o dofinansowanie projektu, jak również zatwierdziło do wypłaty wniosek o płatność nr POIS.11.02.00-00-036/08-13 za okres do dnia 30.06.2012 roku.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.