F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

PO MKiDN - "INFRASTRUKTURA KULTURY" (2)

 Konwersja i zakup nowych zasobów rzeczowych 

dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.