PL |  EN

2013 Grudzień

W grudniu 2013 roku roboty Generalnego Wykonawcy w budynku istniejącym obejmowały: posadzki i izolacje poziome; sufity; klatki schodowe – roboty wykończeniowe; stolarka drzwiowa; elewacja; elementy wystroju wnętrz oraz instalacje elektryczne wz. badania i pomiarów elektrycznych. W części dobudo¬wanej wykonywano m. in. tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i malowanie; fotele sali kameralnej. W zakresie instalacji niskoprądowych kontynuowano roboty związane z systemem zabezpieczenia klatek schodo¬wych przed zadymianiem, okablowanie strukturalne, system CCTV, System Kontroli Dostę¬pu, System Audio-Video. W zakresie instalacji sanitarnych wykonywano instalację grzew¬czą, instalację wentylacji oraz instalację wody lodowej.

W grudniu 2013 roku całkowita wartość robót budowlanych podstawowych wyniosła 338 345,38 zł netto. Ponadto zafakturowano roboty dodatkowe dotyczące systemu zabezpieczenia przed zadymianiem o wartości 813 461,43 zł netto. W połowie grudnia 2013 roku rzeczowe zaawansowanie robót budowlanych podstawowych Generalnego Wykonawcy wyniosło ok. 98,47%. W grudniu wydatkowano również środki na wyposażenie obiektu o łącznej wartości 344 473,24 zł netto.

W grudniu 2013 odbyły się trzy rady techniczne z udzia¬łem Generalnego Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Projektanta i Inwestora, w dniach 04, 11 i 18.

Dnia 05.12.2013 roku nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły do przetargów na wyposażenie łazienek i dodatkowe oświetlenie sceniczne sal koncertowych. Przetarg na wyposażenie łazienek został unieważniony.
Dnia 06.12.2013 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na dostawę elementów wyposażenia estrady oraz elementów wyposażenia pomieszczeń biurowych

Dnia 07.12.2013 roku odbył się odbiór montażu organów realizowanego przez zespół firmy Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH od 12 listopada 2013 roku. W odbiorze uczestniczył Prof. Julian Gembalski – autor dyspozycji organów.

Dnia 11.12.2013 i 20.12.2013 podpisano porozumienia do umów z generalnym wykonawcą, na podstawie których zapłata za roboty wykonane w październiku i listopadzie 2013 roku została wypłacona bezpośrednio na konta podwykonawców.

Dnia 14.12.2013 roku nastąpiła dostawa krzeseł orkiestrowych i biurowych oraz dodatko-wego oświetlenia estrady.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.