F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

DYRYGENT - REZYDENT

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2016/2017 jest Paweł Jaskółka 

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych. Paweł Jaskółka będzie uczestniczył w przygotowaniach ośmiu programów koncertowych. A jeden z nich przygotuje i poprowadzi samodzielnie aż czterokrotnie w ramach cyklu koncertów edukacyjnych Młoda Filharmonia. Ich program wypełnią utwory m.in. Stanisława Moniuszki, Richarda Wagnera, Jana Gawlasa i Henryka Mikołaja Góreckiego.

Paweł Jaskółka
Urodził się w 1988 roku w Jaśle. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Krośnie ukończył z wyróżnieniem w zakresie gry na trąbce. W 2006 roku podjął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego (kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki). Ukończył je z wyróżnieniem (2011), a jego praca magisterska Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795-1918, została opublikowana pod tym samym tytułem przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie (2014).
Podczas studiów uczestniczył m.in. w kursach Międzynarodowej Akademii Bachowskiej Helmutha Rillinga i jako wykonawca w licznych koncertach Chóru Akademii Muzycznej, Krakowskiego Chóru Kameralnego i Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W roku akademickim 2010/11 był stypendystą miasta Krakowa.
Ukończył studia licencjackie z zakresu dyrygentury jako ostatni absolwent w klasie prof. Jerzego Katlewicza (2013). Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Colina Mettersa, Jean-Luc Tingauda oraz Alexandra Liebreicha. Studia dyrygenckie II stopnia w klasie prof. dra hab. Mirosława Jacka Błaszczyka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach zakończył w 2015 r. z oceną celującą. Jako dyrygent prowadził koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego, Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chóru Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Obecnie jest uczestnikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich (kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi też pracę dydaktyczną w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz w szkołach muzycznych na terenie województwa małopolskiego. Ponadto jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje.

 

HARMONOGRAM KONCERTÓW W RAMACH REZYDENCJI

23.09.2016 - Inauguracja sezonu Artystycznego Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Śląskiej
Dyrygent koncertu Mirosław Jacek Błaszczyk
Joanna Woś - sopran
Mariusz Godlewski - baryton
Lukas Geniušas – fortepian
Program: 
• Piotr Czajkowski – Kaprys włoski op.; 45
• Sergiusz Rachmaninow – Rapsodia na temat Paganiniego op. 43;
• H. M. Górecki – II Symfonia „Kopernikowska” op. 31


28.10.2016r. - Zbigniew Kalemba in Memoriam
Dyrygent koncertu Mirosław Jacek Błaszczyk (I cz.) Jerzy Jarosik (II cz.)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Zbigniew Raubo – fortepian
Studenci Akademii Muzycznej w Katowicach (7 os.) - soliści
Studenci Akademii Muzycznej w Katowicach ( 3 os.)- wokaliści
Program:
• Z. Kalemba - Koncert fortepianowy
• Z. Kalemba – „Kwiat Szafranu”, „Jezioro Cudów”, „Oranżeria”, „Zostań Sobą”, „Empiria”
• Z. Kalemba – „Finezja”, „Camelia”, „Happening”, „Cha-cha Expedita”, “Złoty Deszcz”, “Pergola”, “Wzgórze Elfów”, „Zwinna pantera”
 

9.11.2016r. godz. 9.30 i 12.00 (dwa koncerty) - koncerty edukacyjne cyklu Młoda Filharmonia - Oblicza Polski w muzyce
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Paweł Jaskółka – dyrygent
Jarosław Wolanin- przygotowanie chóru
Regina Gowarzewska – prelegent
Program 
• Richard Wagner – Uwertura Polonia
• Henryk Mikołaj Górecki – Trzy tańce na orkiestrę op. 34 (I i III taniec)
• Bogurodzica
• Stanisław Moniuszko – Mazur z opery Straszny Dwór (chór i orkiestra)
• Karol Szymanowski – Harnasie (fragment)
• Jan Gawlas – Pieśni Powstańcze (wybrane na chór a capella)

 

10.11.2016 o godz. 11.00 i 17.00 (dwa koncerty) koncerty edukacyjne cyklu Młoda Filharmonia - Oblicza Polski w muzyce
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Paweł Jaskółka – dyrygent
Jarosław Wolanin- przygotowanie chóru
Regina Gowarzewska – prelegent
Program 
• Richard Wagner – Uwertura Polonia
• Henryk Mikołaj Górecki – Trzy tańce na orkiestrę op. 34 (I i III taniec)
• Bogurodzica
• Stanisław Moniuszko – Mazur z opery Straszny Dwór (chór i orkiestra)
• Karol Szymanowski – Harnasie (fragment)
• Jan Gawlas – Pieśni Powstańcze (wybrane na chór a capella)

 

25.11.2016 r. koncert w ramach międzynarodowego projektu One Orchestra Network for Europe ONE is more
Dyrygent koncertu Paweł Przytocki
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Orkiestra Symfoniczna Jenauer Philharmonie
Joseph Moog – fortepian 
Program koncertu
•Max Reger – koncert fortepianowy f-moll op. 14
• Henryk Mikołaj Górecki – IV Symfonia Tansman Epizody
 

27.11.2017 - Krzysztof Herdzin & Śląska Orkiestra Kameralna
Dyrygent koncertu Krzysztof Herdzin
• Śląska Orkiestra Kameralna
Program koncertu:
• Krzysztof Herdzin – Concertino na trio stroikowe i orkiestrę smyczkową
• Leszek Możdżer: Koncert preludium i fuga na orkiestrę smyczkową
• Krzysztof Herdzin – Preludium Asertywne / Nieasertywna Toccata
• Krzysztof Herdzin – Suita na tematy polskie
 

27.01.2017 - Karol Stryja in Memoriam
koncert z udziałem laureata I nagrody w Konkursie im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy;
w ramach współpracy projektu ONE
Dyrygent koncertu Mirosław Jacek Błaszczyk
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Ewa Biegas – sopran
Laureat nagrody w Międzynarodowym Konkursie im J.I. Paderewskiego w Bydgoszczy -fortepian
Jarosław Wolanin –przygotowanie chóru
Program koncertu:
• Darius Milhaud- La Création du monde, op. 81 (towarzysząco: animacje przygotowane przez University for the Creative Arts Canterbury w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu ONE)
• Francis Poulenc – Gloria
 


24.02.2017 - Primadonna assoluta
Dyrygent koncertu Mirosław Jacek Błaszczyk
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Ewa Podleś - kontralt
Jarosław Wolanin –przygotowanie chóru
Program koncertu:
• Richard Wagner: słynne chóry i uwertury z oper
• Modest Musorgski: Pieśni i tańce śmierci (oprac. D. Szostakowicz)
• Piotr Czajkowski: Uwertura 1812 op. 80

 

27.04.2017, godz.11.00 i 17.00 (dwa koncerty) - koncerty edukacyjne w ramach cyklu Młoda Filharmonia - Skąd się biorą dźwięki?
Dyrygent koncertu: laureat I nagrody w konkursie dyrygenckim w Białymstoku
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Bartosz Gaudyn – trąbka
Mateusz Konopka – puzon
dr Jerzy Jarosz – wykładowca fizyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Regina Gowarzewska – prelegent
Program:
• Johannes Brahms – Taniec węgierski g-moll nr 1
• Ferenc Liszt – Preludia
• Joseph Turrin – Fandango (utwór na puzon i trąbkę)

 


28.04.2017, godz. 9.30 i 12.00 (dwa koncerty) - koncerty edukacyjne w ramach w cyklu Młoda Filharmonia - Skąd się biorą dźwięki?
Dyrygent koncertu: laureat I nagrody w konkursie dyrygenckim w Białymstoku
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Bartosz Gaudyn – trąbka
Mateusz Konopka – puzon
dr Jerzy Jarosz – wykładowca fizyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Regina Gowarzewska – prelegent
Program:
• Johannes Brahms – Taniec węgierski g-moll nr 1
• Ferenc Liszt – Preludia
• Joseph Turrin – Fandango (utwór na puzon i trąbkę)

 
Koncerty współorganizowane i współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”
 

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.