PL |  EN

2012 Czerwiec

W czerwcu 2012 roku generalny wykonawca Mostostal Warszawa SA kontynuował roboty budowlane w istniejącym budynku.

Wykonywał roboty rozbiórkowe w osiach 12/14-15, roboty żelbetowe wzmacniające w ścianach 1-12, wzmocnienie stropów nad parterem i piętrem w osiach 1-14, torkretowanie, posadzki i izolacje poziome, kanały instalacyjne, ściany wewnętrzne, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe ścian oraz malowanie, instalacje elektryczne, montaż rozdzielnic i W.L.Z., instalacje niskoprądowe, instalacje sanitarne: wod-kan., grzewcze, wentylacji. Całkowita wartość wykonanych w czerwcu 2012 roku robót budowlanych wyniosła 1 020 942 zł netto.

W dniach 13 i 27 czerwca 2012 roku odbyły się na terenie budowy rady techniczne z udziałem generalnego wykonawcy, inżyniera kontraktu oraz przedstawicieli Inwestora i Urzędu Marszałkowskiego.

Dnia 27 czerwca 2012 roku budowę wizytowała przedstawicielka Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.