PL |  EN

23.06.2009 r - Podjęcie decyzji o dofinansowaniu

     23.06.2009 r. w oparciu o zakończoną pozytywnie ocenę merytoryczną II stopnia, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Bogdan Zdrojewski podjął decyzję o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu złożonego przez Filharmonię Śląską, pt: „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” (nr POIS.11.02.00-00-036/08).

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.