PL |  EN

21.09.2009 - Podpisanie dofinansowania

      21.09.2009 o godz. 16-tej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego minister Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej Grażyna Szymborska i Maria Burska-Juraczyk - główna księgowa, podpisali umowę na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy gmachu Filharmonii Śląskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale środków budżetu województwa śląskiego. Projektowi o całkowitej wartości 31 477 045 zł, przyznano dofinansowanie z EFRR w wysokości 19 327 438 zł. Udział budżetu Województwa Śląskiego sięga kwoty 12 149 607 zł.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.