PL |  EN

14.09.2010 - Przekazanie budynku wykonawcy remontu

     Symbolicznym aktem przekazania kluczy Dyrektor Naczelna Grażyna Szymborska zakończyła formalności związane z przekazaniem budynku Filharmonii Śląskiej wykonawcy robót budowlanych, firmie Mostostal Warszawa S.A.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.