PL |  EN

09.07.2009 - Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Minister Bogdan Zdrojewski 9 lipca odwiedził Śląsk, by m.in. spotkać się z beneficjentami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Biblioteką Śląską i Filharmonią Śląską.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.