F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN
PONIEDZIAŁEK04
czerwiec
2018

Sala kameralna Filharmonii Śląskiej
  09:30
  11:00

Sokolska 2
Katowice

Muzyczne przedszkole: Ciekawa puenta o tańczących pointach, czyli rzecz o balecie.


Koncerty kameralne dla przedszkolaków
      Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.