F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN
WTOREK19
czerwiec
2018

Sala kameralna Filharmonii Śląskiej
  09:30
  11:00

Sokolska 2
Katowice

Kameralne spotkania z muzyką: Mocne uderzenie na powitanie lata


Gitara to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się współcześnie instrumentów.
      Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.