F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN
WTOREK12
czerwiec
2018

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  09:30
  12:00
  17:00

Sokolska 2
Katowice

Młoda Filharmonia: Piękna i BestiaWykonawcy:
  • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
  • Soliści Operetki Dolnośląskiej i uczniowie Szkoły Baletowej przy Operetce Dolnośląskiej
  • Jan Walczyński - dyrygent
  • Regina Gowarzewska - prowadzenie

Program:

  • Przedstawienie muzyczno-taneczne Piękna i Bestia
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.