F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN
NIEDZIELA09
kwiecień
2017

Kościół św. Józefa
  19:00
ul. Gliwicka 76
Katowice

CrucifixusWykonawcy:
  • Chór Filharmonii Śląskiej
  • Jarosław Wolanin - dyrygent
  • Karina Paszek - słowo

Program:
  • Przemysław Kadłubek - Inter vestibulum (prawykonanie)
  • Anton Bruckner - Christus factus est pro nobis
  • György Deák-Bárdos - Eli, eli
  • Antonio Lotti - Crucifixus
  • Adrian Robak - Pasja wg świętego Marka na chór mieszany (prawykonanie)

Crucifixus – Ukrzyżowany to tytuł koncertu, na jaki w niedzielę 9 kwietnia 2017 o godz. 19 zaprasza Chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jarosława Wolanina do katowickiego Kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Gliwickiej 76.
Programowo koncert nawiązuje do czasu nadchodzącej Wielkanocy, a swym tytułem – Crucifixus (Ukrzyżowany) do chóralnej kompozycji Antonia Lottiego (1667-1740), łączącego wiedzę starej szkoły kompozytorskiej z końca XVII wieku z wdziękiem i patosem współczesnej mu muzyki preklasycznej i osiągającego głębię wyrazu rzadko spotykaną w religijnej muzyce włoskiej. Przez dokonania Antona Brucknera (1824-1896) – austriackiego kompozytora i organisty, neoromantyka, przedstawiciela klasycznego romantyzmu i György’ego Deák-Bárdos (1905-1991) – kompozytora węgierskiego i chórmistrza, autor m.in. utworu Eli, Eli na chór mieszany, skomponowanego w 1933 r. z okazji 1900 rocznicy śmierci Jezusa Chrystusa, dotrą słuchacze w tym koncercie do dwóch prawykonań. Po raz pierwszy usłyszą Inter vestibulum Przemysława Kadłubka, studenta jeszcze katowickiej Akademii Muzycznej i Pasji wg świętego Marka na chór mieszany Adriana Robaka, którego utwory już prawykonywaliśmy na naszej estradzie i prezentowano już na międzynarodowych festiwalach, jak Mikołowskie Dni muzyki czy Incontro Internazionale Polifonico Citta di Fano. Klasyka cieszy, nowe utwory zaciekawiają, a fascynuje pytanie czy wpiszą się w kanon muzyki naszego czasu. Młodym twórcom, oczywiście, najserdeczniej tego życzymy.

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.