PL |  EN
PONIEDZIAŁEK11
listopad
2013

Archikatedra Chrystusa Króla
  10:30
Katowice

Artystyczna oprawa mszy świętej za ojczyznę z okazji Święta Niepodległości


wstęp wolny

Wykonawcy:
  • Chór Filharmonii Śląskiej
  • Jarosław Wolanin - dyrygent
  • Adam Eibin - organy

Program:
  • Adrian Robak - Inwokacja na Święto Niepodleglości
  • Stanisław Moniuszko - Do Boga – Psalm 137
  • Adrian Robak - Tantum ergo
  • Przemysław Michalak - Sub Tuum Presidium
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.