https://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15538494855424!3174.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300169243853!3102.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15477160892388!3151.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300167538841!3100.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15338907807392!3101.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300166117958!3099.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.