F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

INFORMACJA O WYBORZE SKRZYPKA DO ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ

Dnia 30 czerwca 2015 roku sali kameralnej Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach odbyło się przesłuchanie skrzypków w związku z ogłoszeniem Dyrektora Naczelnego Mirosława Jacka Błaszczyka z dn. 07.11.2012. Do sekretariatu napłynęło 18 podań.
Wszyscy uczestnicy przygotowali program zgodny z treścią w/w ogłoszenia.
Komisja w składzie: Robert Kabara – kierownik artystyczny Śląskiej Orkiestry Kameralnej, Katarzyna Biedrowska, Krzysztof Korzeń, Jakub Łysik, Szymon Stochniol oraz Dariusz Zboch, po wysłuchaniu wszystkich produkcji muzycznych postanowiła przyjąć do zespołu Śląskiej Orkiestry Kameralnej na stanowisko muzyka kameralisty p. Izabelę Kozak. 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.