F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORA



PL |  EN

INFORMACJA O WYBORZE

Dnia 27 maja 2015r. w godz. 13.00 - 18.30 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej odbyły się przesłuchania na stanowisko waltornisty orkiestry symfonicznej, do którego przystąpiło 15 kandydatów. Przesłuchania odbyły się w dwóch etapach. Do drugiego etapu zaproszono 4 osoby.

Ogłoszono, że od 01.09.2015 do 31.10.2015 roku posadę waltornisty w Filharmonii Śląskiej otrzyma Michał Kanawka, a od 01.11.2015 do 31.12.2015 roku Piotr Sidor.

Ostateczny wynik przesłuchania zostanie ogłoszony z końcem grudnia 2015 roku.

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.