F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Zmiana terminów i miejsc koncertów Młodej Filharmonii

NOWE TERMINY I MIEJSCA KONCERTÓW MŁODEJ FILHARMONII:

w listopadzie :

Chorzowskie Centrum Kultury
6.11.2013  godz. 10:00 i 12:00
7.11. 2013 godz. 10:00

w grudniu:

Audytorium Biblioteki Śląskiej
4.12. 2013 godz. 11:00 i 17:00
5.12. 2013 godz. 10:00 i 12:00

w styczniu:

Chorzowskie Centrum Kultury
08.01.2014 godz. 11:00 i 17:00
09.01.2014 godz. 10:00 i 12:00

w lutym:

Chorzowskie Centrum Kultury
11.02.2014 godz. 11:00 i 17:00
12.02.2014 godz. 10:00 i 12:00

Koncerty z okazji dnia dziecka (budynek Filharmonii Śląskiej)

2.06.2014 godz. 10:00 i 12:00
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.