F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Z JERZYM SALWAROWSKIM JUBILEUSZOWO

Z naszą orkiestrą był pierwszy nagrał wszystkie poematy symfoniczne Mieczysława Karłowicza (Wifon, Chant du Monde, DUX; nominacja do Fryderyka ‘99). Z WOSPRiTV (dziś: NOSPR), w której był zastępcą kierownika artystycznego (1985-87), był pierwszym wykonawcą wszystkich na estradzie (Poznań, 1985). Wspólny nasz album z muzyką George’a Gershwina stał się Złotą Płytą (1994; 1999 – edycja na CD). Z nami też Jerzy Salwarowski w piątek 17 października obchodził będzie 45-lecie pracy artystycznej. Do jubileuszowego programu wybrał arcydzieła Richarda Wagnera, Roberta Schumanna i Nikołaja Rimskiego-Korsakowa.
Uwertura do wagnerowskiego Tannhäusera to wspaniały obraz muzyczny, świetnie streszczający akcję dramatu człowieka szukającego ciągłych zmian, miotanego pragnieniami czystej miłości i zmysłowej rozkoszy. Potem wysłuchamy koncertu wiolonczelowego, który – zdaniem wiolonczelisty Stevena Isserlisa – bardziej, niż inny zabiera nas w głębię wewnętrznego życia twórcy. Robert Schumann swego koncertu wiolonczelowego nigdy nie usłyszał. Wiolonczelista, dla którego utwór był pisany, uznał ostatni fragment za zbyt trudny. Dopiero na początku XX wieku Pablo Casals, wielki wiolonczelista hiszpański, przerwał głuchotę na jedno z najwspanialszych dzieł, jakich możemy słuchać; od początku do końca muzyka jest zachwycająca. Nas do tego przekonywać będzie z Jerzym Salwarowskim, znakomity Tomasz Daroch, który z łódzką orkiestra zadebiutował, mając zaledwie 14 lat. Po przerwie – jedno z trzech najpopularniejszych dzieł Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, wymagająca ogromnego skupienia od dyrygenta i orkiestry – Szeherezada, oparte na czterech epizodach z Baśni tysiąca i jednej nocy arcydzieło orkiestracji, którego poszczególne części pięknie splatają solowe partie skrzypiec.
Zapowiada się koncert wielu emocji. Polecamy. Ad multos annos, Maestro!


17 października 2014, piątek godz. 19.00 T, S
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Jubileusz 45-lecia pracy artystycznej Jerzego Salwarowskiego
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Jerzy Salwarowski – dyrygent
Tomasz Daroch – wiolonczela
Adam Wagner – skrzypce
Program:
Richard Wagner – Uwertura do opery Tannhäuser WWV 70
Robert Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129
Nikołaj Rimski-Korsakow – Szeherezada op. 35

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.