F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Z Grzegorzem Turnauem na urodzinach Klubu im. Jana Kiepury

Grzegorz Turnau, krakus, rocznik 1967. Wydał 15 albumów solowych, a w nagraniach kolejnych piętnastu  brał  udział gościnnie. W dorobku ma m.in.: 9 Fryderyków Polskiej Akademii Fonograficznej), 2 Wiktory Telewizji Polskiej, Grand Prix festiwalu w Opolu, Mateusza radiowej „Trójki” oraz 2 Superjedynki. Kawaler medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis od 2005 roku pełni muzyczne kierownictwo Inowrocławskich Nocy Solannowych. Nie dziwi więc, że został honorowym obywatelem Inowrocławia.
W 1984 roku wygrał XX Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie i w tym samym roku związał się z krakowskim kabaretem Piwnica pod Baranami.  Komponował muzykę m.in. do piwnicznego programu Silviludia albo Niedole Wazów wg scenariusza Janiny Garyckiej.
 

8 listopada 2013, piątek godz. 18
Miejski Klub im. J. Kiepury – Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65 Sosnowiec
30-lecie Klubu Kiepury
Grzegorz Turnau
Śląska Orkiestra Kameralna


 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.