F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

ŻEGNAMY PANA PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA

Żegnamy prof. Józefa Świdra

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Józefa Świdra

wybitnego kompozytora,
twórcę cenionych dzieł chóralnych,
który powierzył nam światowe prawykonania kilkunastu swoich utworów.

Cześć Jego pamięci.


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Józefa Świdra (19 VIII 1930, Czechowice-Dziedzice – 22 V 2014, Katowice), cenionego pedagoga Akademii Muzycznej w Katowicach i jednego z najwybitniejszych kompozytorów ze Śląska.
Główny nurt Jego twórczości stanowi muzyka chóralna, bardzo zróżnicowana pod względem obsady, gatunków i przeznaczenia. Nie przypadkiem, w latach siedemdziesiątych minionego wieku był Józef Świder dyrektorem artystycznym Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Poza pedagogiczną pracą na macierzystej uczelni, w której w latach 1972-75 pełnił funkcję prorektora, działał też w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego i Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, którego w 1994 roku został dyrektorem. Przez wiele lat był jurorem konkursu chóralnego Legnica Cantat oraz innych polskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.
Był trzykrotnym laureatem nagrody wojewódzkiej, dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Premiera za Twórczość dla Dzieci, wielokrotnie nagradzany był przez ministrów kultury i edukacji. W 1994 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. W 1961 roku, w jednym z najważniejszych wówczas, w Konkursie Kompozytorskim im. G. Fitelberga uhonorowany został za Concertino da camera, utwór wnoszący w jego umiarkowanie nowoczesną twórczość jak najbardziej współczesne środki wyrazu – klastery i serie.
Wcześniej skomponował sonaty na wiolonczelę i fortepian (1953) i skrzypce i fortepian (1957), koncert fortepianowy (1954), a później m.in. symfonię na orkiestrę dętą (1962), liczne pieśni na chór mieszany, kilka mszy, kantaty i oratoria (m.in. Z tamtych dni 1972, Tryptyk powstańczy 1975, Silesiana 1980) oraz opery do librett Tadeusza Kijonki, wystawione przez Operę Śląską w Bytomiu: Magnus (1970), Wit Stwosz (1974), Bal baśni (1977).
Za swoją twórczość kompozytorską został wyróżniony m.in. w 1964 roku II nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim za kantatę Pieśń o Ojczyźnie, a także w 1984 roku – nagrodą Festiwalu Polskiej Muzyki Chóralnej, w 1985 roku – nagrodą „Orła Białego” na Festiwalu Pieśni o Ojczyźnie w Kraśniku, w 1986 roku – pucharem Śląskiej Polihymnii za twórczość chóralną oraz Nagrodą Radiową im. S. Ligonia
Byliśmy zaprzyjaźnieni. 26 listopada 1954 roku filharmonicy śląscy pod batutą Karola Stryji z kompozytorem przy fortepianie dokonali światowego prawykonania jego Koncertu na fortepian i orkiestrę. Potem aż kilkanaście razy Józef Świder filharmonikom śląskim jako pierwszym wykonawcom powierzał swoje utwory. Z Karolem Stryją na dyrygenckim podium oraz Antonim Rogiem, Franciszkiem Hankem, Antonim Kasperkiem i Zygmuntem Tlatlikiem pierwsi zagraliśmy Świdrowy Koncert na flet, obój, klarnet, fagot, smyczki i perkusję (Wrocław, 1963), z Henrykiem Grychnikiem i Ogniwem – Pieśń o Ojczyźnie z tekstem K.I. Gałczyńskiego (Katowice. 1965), z naszym chórem Henrykiem Grychnikiem, Eugeniuszem Kuszykiem i Ewą Decówną – Poemat stalowy (Katowice, 1976), a ze Stanisławą Marciniak-Gowarzewską, Marią Ćwiakowską, Józefem Homikiem, Eugeniuszem Kuszykiem i Ignacym Gogolewskim – Silesiana (Tychy, Katowice 1981). Z prawykonań pod batutą Jana Wincentego Hawela wymieńmy m.in. Ewokacje na smyczki i fortepian (Cieszyn, 1983) czy Missa simplex na chór i orkiestrę kameralną (Katowice, 1995), zaś pod dyrekcją Jerzego Swobody – Legnickie oratorium prawykonane wespół z Ireną Świderską i Andrzejem Lipskim.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.