F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Wracamy z urlopów

     Po lipcowych urlopach filharmonicy śląscy wracają do pracy.

     Na wyremontowany i rozbudowany budynek ich siedziby jeszcze trochę musimy poczekać. Nastąpiła zwłoka w transporcie organów, ale rozmontowano już rusztowania, odsłaniając odnowioną fasadę.

     Jako pierwsza po wakacyjnej przerwie wystąpiła w Rosarium Parku Śląskiego nasza Śląska Orkiestra Kameralna. W parkowym Wakacyjnym bukiecie róż zaprezentowała wielkie przeboje Wolfganga Amadeusa Mozarta, Edwarda Griega i muzyki rozrywkowej, zaaranżowane na orkiestrę smyczkową przez kierownika tego filharmonicznego zespołu Dariusza Zbocha.

Zdjęcie: Tomasz Griessgraber

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.