F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

W NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Jest już tradycją, że filharmonicy śląscy uczestniczą w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Tak będzie i w tym roku. Na zaproszenie wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka muzyczną oprawę mszy świętej za Ojczyznę, która odprawiona zostanie w katowickiej archikatedrze p.w. Chrystusa Króla w Święto Niepodległości 11 listopada br. stworzy Chór Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Jarosława Wolanina. Podczas liturgii chór zaśpiewa: Gaude Mater Polonia, Exultate Deo Alessandro Scarlattiego, Alleluja Williama Boyce, Locus iste Antona Brucknera, O salutaris Hostia Gioacchina Rossiniego, Ave verum Corpus Wolfganga Amadeusa Mozarta i Surgens Jesus Petera Philipsa.

 

11 listopada 2016, piątek godz. 10.30
Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice
Muzyczna oprawa mszy za Ojczyznę w Narodowe Święto Niepodległości
Chór Filharmonii Śląskiej
Adam Eibin - organy
Jarosław Wolanin – dyrygent
Podczas liturgii wykonane zostaną:
Gaude Mater Polonia
Exultate Deo Alessandro Scarlattiego
Alleluja Williama Boyce’a
Locus iste Antona Brucknera
O salutaris Hostia Gioacchina Rossiniego
Ave verum Corpus Wolfganga Amadeusa Mozarta
Surgens Jesus Petera Philipsa


 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.