F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

WYBIERZ "PERŁY KAMERALISTYKI"

Melomani już wybrali 5 spośród zaproponowanych 10 najcenniejszych pereł kameralistyki do wykonania przez Śląską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Roberta Kabary 5 kwietnia o godz. 13 podczas pierwszego z filharmonicznych dni otwartych Jestem filharmaniakiem

Oto owe utwory (w nawiasach podajemy liczbę uzyskanych głosów):

Johann Sebastian Bach – Aria na strunie G z Suity orkiestrowej D-dur    (123) 
Antonio Vivaldi – Wiosna – cz. 1. (115) 
Piotr Czajkowski – Walc z Serenady C-dur op. 48    (105)  
Wolfgang Amadeus Mozart – Eine kleine nacht Musik – cz. 1.    (103) 
Johann Pachelbel – Kanon    (87)

 

Gorąco zapraszamy na ten koncert marzeń i wszystkie pozostałe atrakcje akcji Jestem filharmaniakiem – sobota i niedziela 5 i 6 kwietnia w godz. 10 – 16. Wstęp wolny. 

 

Poniżej, utwory z których można było wybierać: 

1 Johann Sebastian Bach – Aria na strunie G z Suity orkiestrowej D-dur
2 Max Bruch – Kol Nidrei
3 Piotr Czajkowski – Walc z Serenady C-dur op. 48
4 Jacob Gade – Tango Jalousie
5 Gustav Holst – finał Suity św. Pawła
6 Wolfgang Amadeus Mozart – Eine kleine nacht Musik – cz. 1.
7 Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento D-dur cz. 1.
8 Johann Pachelbel – Kanon
9 Gioacchino Rossini – I Sonata G-dur – cz. 1.
10 Antonio Vivaldi – Wiosna – cz. 1.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.