F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

WOJTEK MROZEK I MUZYKA SPOZA SCHEMATÓW...

Zakończenie Roku Henryka Sławika

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 r. ogłoszono rok 2014 Rokiem Henryka Sławika, bohatera trzech narodów: polskiego, węgierskiego i żydowskiego. Specjalnym koncertem zamykamy go w Filharmonii Śląskiej w sobotę 8 listopada.
W czwartek 6 listopada, w dniu 24. rocznicy przyznania Henrykowi Sławikowi przez żydowski Instytut Yad Vashem tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata odbyła się w odnowionej Sali Sejmu Śląskiego uroczysta sesja zamykająca obchody. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę – oświadczenie dotyczące uczczenia 120. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Henryka Sławika (1894-1944), który na Węgrzech przyczynił się do uratowania kilku tysięcy Polaków oraz polskich Żydów. Między innymi działaniami zakładał dla dzieci żydowskich sierocińce, pozorując ich katolicki charakter. Po niemieckiej inwazji na Węgry, został z podopiecznymi aresztowany i zamordowany przez Niemców w obozie w Mauthausen.
W koncercie filharmoników zamykającym Rok Henryka Sławika wystąpią Wojciech Mrozek i Alicja Grabowska, współzałożycielka białostockiej grupy Chanajki, która powstała z fascynacji utworami granymi przez klezmerów i dla ocalenia od zapomnienia muzyki, pieśni jidysz i kompozycji związanych z twórcami żydowskimi. Wojtek Mrozek to jeden z najwybitniejszych współczesnych klarnecistów, konsekwentnie przekraczający tradycyjne podejście do profesji muzyka – instrumentalisty, niemal z każdym miesiącem poszerza zakres swojej twórczej aktywności. Słynie z niekonwencjonalnych pomysłów i nieposkromionej wyobraźni, nieustannie szuka nowych środków wyrazu i sposobów dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców. Z właściwą sobie dynamiką wykracza poza schematy dzielące muzykę na popularną i elitarną, w swoich zaskakujących projektach łączy role: wszechstronnego instrumentalisty, dyrygenta i profesjonalnego menedżera sztuki.

8 listopada 2014, sobota godz. 18
Sala koncertowa im. K. Stryji, Filharmonia Śląska
Koncert w ramach obchodów Roku Henryka Sławika
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Wojciech Mrozek – dyrygent, klarnet
Alicja Grabowska – śpiew
W programie: tańce węgierskie, żydowskie, polskie, niemieckie oraz muzyka klezmerska


BILETY do nabycia w kasie FILHARMONII ŚLĄSKIEJ.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.