PL |  EN

WOJCIECH KILAR
I FILHARMONICY NA PŁYCIE SONY MUSIC

W 2002 roku na uroczyste obchody Roku Polskiego w Hiszpanii filharmonicy śląscy pod wodzą Mirosława Jacka Błaszczyka przygotowali program z utworami Karola Szymanowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara oraz muzyką polskich górali. Zaprezentowany w Barcelonie i Madrycie, rok później pojawił się na bardzo dobrze przyjętym CD, wydanym przez POL Music. Właśnie ukazała się płyta Sony Music z katalogowym numerem: 88985481772 – Kilar – muzyka polskich gór, nawiązująca do tamtej. Przynosi jedynie muzykę Wojciecha Kilara i jego ludowych inspiracji. Jak na krążku sprzed 14 lat, w wykonaniu filharmoników pod batutą Mirosława Błaszczyka usłyszymy na niej Orawę i Krzesanego pana Wojciecha oraz ludowe melodie z Beskidów i Tatr w wykonaniu kapel Wałasi i Jana Karpiela Bułecki. Na płycie Sony pojawia się jeszcze Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Utrwalił ze swego repertuaru Suitę żywiecką i Kołysankę żywiecką Wojciecha Kilara.  Jak niegdyś zauważył Adam Rozlach, nagrania filharmoników zachwycają przejrzystością brzmienia i sporym temperamentem co znakomicie współbrzmi z wysoką temperaturą przeżywania góralskich kapel oraz niezrównanym kunsztem Śląska.
Udane wznowienie, arcyciekawie zestawiającego symfoniczną i tę pisaną dla Śląska twórczość znakomitego kompozytora – który Krzesanym „do muzyki polskiej wpuścił świeże górskie powietrze” (Jan Krenz) – z jej ludową inspiracją.
Tego się słucha!

Polecamy.  

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.