F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

WIENIAWSKI, CZAJKOWSKI I STRAUSS SYMFONICZNIE

Kolejny koncert – tym razem filharmonicznych symfoników – pod dwiema batutami dyplomantów dyrygentury katowickiej Akademii Muzycznej: Macieja Cisowskiego i Pawła Jaskółki proponujemy w piątek, 19 czerwca o godz. 19. Wystąpią w nich także skrzypaczki Amelia Maszońska i Celina Kotz.
Pod batutą Macieja Cisowskiego usłyszymy Thème original varièe op. 15 Henryka Wieniawskiego i fantazję orkiestrową Romeo i Julia Piotra Czajkowskiego. Wariacje na temat własny, jak i Scherzo-tarantellę i szkice do II Koncertu miał Henryk Wieniawski gotowe, kiedy w 1856 roku wyjeżdżał do Belgii i Holandii. Miał być potem jeszcze Londyn, ale triumfalny pochód przez miasta holenderskie (45 koncertów, zaproszenie na królewski dwór) przedłużył się. Wiózł w tę podróż nowe, oparte na technice wariacyjnej opus 15, które zadedykował lipskiemu koncertmistrzowi Rajmundowi Dreyschockowi. Skomponowana za namową Milija Bałakiriewa uwertura-fantazja Romeo i Julia okazała się pierwszym dojrzałym arcydziełem Piotra Czajkowskiego, zachwycającym równowagą refleksyjnego wstępu, skupionej energii muzyki pojedynku oraz bel canta wspaniałego, nastrojowego, szalenie śpiewnego tematu miłosnego.
Niezwykła śpiewność arii Gounoda i nadzwyczajna popularność partii jego Fausta były powodem niezliczonych opracowań – fantazji, wariacji, parafraz. Najwięcej dostarczyli ich skrzypkowie, mogący wyzyskać finezję rytmu i kantylenę. Fantazje Alarda, Leonarda, Vieuxtempsa a nawet Sarasatego – przez długi czas stanowiące atrakcyjny punkt programów koncertowych – dzisiaj poszły w zapomnienie. Ocalała przed nim jedynie wirtuozowska Fantaisie brillante op. 20 na tematy z opery Faust Ch. Gounoda Henryka Wieniawskiego.
Twórca mrocznej i burzliwej, jak Śmierć i wyzwolenie, muzyki programowej, Richard Strauss ogromnie zaskoczył swym czwartym poematem symfonicznym – błyskotliwymi, pełnymi pysznego muzycznego humoru Uciesznymi figlami Dyla Sowizdrzała, średniowiecznego franta, skonfliktowanego z niemieckimi mieszczanami. To był pomysł na operę, ale chyba dobrze się stało, że ostatecznie powstało krótkie, bogate w akcję rondo – forma muzyczna, która powtórzenia głównego tematu przeplata kontrastującymi epizodami. Niepoprawny figlarz zostaje w nim zręcznie scharakteryzowany jednym z najpiękniejszych w repertuarze orkiestrowym solo waltorni, natychmiast wykpionym przez przeraźliwe dźwięki klarnetu.
Młodzi w trudnym, wymagającym repertuarze – będzie się działo!

MACIEJ CISOWSKI
dyrygent
urodzony w Katowicach, od 2011 roku absolwent studiów licencjackich, a obecnie dyplomant studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie dyrygentury prof. dr hab. Mirosława Jacka Błaszczyka. W latach 2008-2011, jako wolny słuchacz, uczestniczył w wykładach prowadzonych przez prof. Tadeusza Strugałę w Akademii Muzycznej w Krakowie. Naukę dyrygowania rozpoczął w wieku szesnastu lat w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem mgr Felicji Bieganek. W okresie swojej edukacji współpracował m.in. z: Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną Silesian Art Ensemble, Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Szymanowskiego, Młodzieżową Orkiestrą Kameralną im. Karola Szymanowskiego. W latach 2007-2008 pracował z nowo powstałą Jaworznicką Orkiestrą Kameralną „Archetti”, a dwa lata później miał miejsce jego debiut konkursowy na Cadaques Orchestra International Conducting Competition w Hiszpanii. Od 2014 roku jest dyrygentem Satellite Orchestra, wraz z którą realizuje autorski projekt edukacyjny dla dzieci o nazwie „Muzyczne Opowieści Hani M.”.

Paweł Jaskółka
dyrygent
urodził się w 1988 roku w Jaśle. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Krośnie ukończył z wyróżnieniem w zakresie gry na trąbce. W 2006 roku podjął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność Teoria Muzyki. W czasie studiów uczestniczył m.in. w kursach Międzynarodowej Akademii Bachowskiej prowadzonej przez Helmutha Rillinga oraz jako artysta-wykonawca w licznych koncertach chóralnych (Chóru Akademii Muzycznej w Krakowie, Krakowskiego Chóru Kameralnego, Chóru Polskiego Radia w Krakowie). W 2008 roku, podczas konferencji naukowej Stockhausens-Gruss, wygłosił współautorski referat pt. Stockhausen – myśli. Muzyka a przestrzeń, muzyka w przestrzeni. Przez cały okres studiów aktywnie działał w Kole Naukowym Studentów Teorii Muzyki m. in. asystując w organizacji konferencji i sympozjów naukowych (np. XI International Congress on Musical Signification Kraków 2010), redagując teksty programowe oraz prowadząc koncerty studenckie. W roku akademickim 2010/11 był stypendystą miasta Krakowa. Studia magisterskie z Teorii Muzyki ukończył z wyróżnieniem w grudniu 2011 roku pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego. Jego praca magisterska: Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795-1918, została opublikowana pod tym samym tytułem przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie w 2014 roku. Po ukończeniu studiów w roku szkolnym 2012/13 prowadził pracę dydaktyczną w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych.
W lipcu 2013 roku ukończył studia licencjackie z zakresu Dyrygentury w klasie prof. Jerzego Katlewicza. W trakcie studiów uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Colina Mettersa, Jean-Luc Tingauda oraz Alexandra Liebreicha. Od października 2013 roku kontynuuje studia dyrygenckie na poziomie studiów II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. dra hab. Mirosława Jacka Błaszczyka. Jako dyrygent prowadził koncerty Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chóru Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Obecnie jest także uczestnikiem III roku stacjonarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie artystycznej Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki. Rozprawę doktorską na temat autoeskpresji dzieła muzycznego przygotowuje pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego. Ponadto jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Teoria Muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje” oraz prowadzi pracę dydaktyczną w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia MOZART w Krakowie jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych.
 


19 czerwca 2015, piątek godz. 19.00 T, S

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Dyrygencki koncert dyplomowy
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Maciej Cisowski – dyrygent
Paweł Jaskółka – dyrygent
Amelia Maszońska – skrzypce
Celina Kotz – skrzypce
Program:
Henryk Wieniawski – Thème original varièe op. 15
Piotr Czajkowski – Fantazja orkiestrowa Romeo i Julia
Henryk Wieniawski – Fantaisie brillante op. 20 na tematy z opery Faust Ch. Gounod
Richard Strauss – Poemat symfoniczny Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.