F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

WIELKIE EMOCJE NA INAUGURACJĘ

Na piątkową (23 września) inaugurację 72. sezonu 2016/2017 Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Śląskiej dyrektor Mirosław Jacek Błaszczyk wybrał z dorobku patrona II Symfonię Kopernikowską op. 31, dzieło na sopran, baryton chór i orkiestrę z 1972 roku, zamówione przez Fundację Kościuszkowską dla uczczenia 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Kontemplacja kosmosu była jedną z pasji Henryka Mikołaja Góreckiego, któremu Krzysztof Zanussi zwrócił uwagę, iż odkrycie Mikołaja Kopernika, że Ziemia obraca się wokół Słońca, nie było odkryciem optymistycznym. Zburzyło dotychczasowe myślenie, na którym opierał się stosunek człowieka do otaczającej rzeczywistości. – Przestaliśmy być pępkiem świata, w obliczy bezkresu staliśmy się niczym – mówił kompozytor. Z tej konstatacji zrodziła się dwudzielność kompozycji. W pierwszej części symfonii H.M. Górecki przedstawia cały mechanizm świata, kosmosu. Olbrzymia 110-osobowa orkiestra poprzez gigantyczne, orbitalne następstwa form i harmonii (David Drew) odsłania słuchaczom wszechświat przełożony na dźwięki, jego ogrom i grozę. Podpisem pod tym dziełem stają się słowa śpiewane przez chór: Bóg, który stworzył niebo i ziemię. W części drugiej brzmienie orkiestrowe schodzi na dalszy plan, ustępując śpiewowi solistów. Kontynuują wątek podjęty przez chór, ale na gruncie bardziej ludzkim, kontemplacyjnym. Każda z czterech symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego jest inna, ale też każda z nich niesie ogromy ładunek emocji. Nie inaczej jest z Kopernikowską, w której usłyszymy barytona Mariusza Godlewskiego i znakomitą sopranistkę Joannę Woś.
Wprowadzeniem do symfonii  będzie fragment wypowiedzi Wsłuchani we wszechświat ks. prof. dr hab. Michała Hellera, jednego z ulubionych autorów Henryka Mikołaja Góreckiego.
Tę wielką symfonię poprzedzą w koncercie inaugurującym sezon: Kaprys włoski Piotra Czajkowskiego i Rapsodia na temat Paganiniego Siergieja Rachmaninowa, którą zagra Lukas Geniušas laureat dwóch największych międzynarodowych konkursów pianistycznych – XVI im. F. Chopina w Warszawie i XV im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Tu też szykują się różnorodne emocje.
Kaprys włoski – popisowy dla orkiestry utwór – należy do popularnej symfonicznej literatury muzycznej, acz dobrego gatunku, gwarantowanego talentem Czajkowskiego. Rapsodia Rachmaninowa, czerpiąca temat Paganiniego z jego Kaprysów na skrzypce solo op. 1, to 24 wariacje przeplatane motywem Dies irae z chorału gregoriańskiego. Jak kiedyś zauważył Tim Parry, kreatywność utworu sprawia wrażenie, że Rachmaninow czuł się wyzwolony dzięki zdolności komponowania w różnych stylach. (…) Skomponował dzieło, w którym był w stanie przyjąć wiele ról: od lirycznych uniesień po elegancki humor. W Lukasu Geniušasie powinniśmy odnaleźć znakomitego interpretatora tej różnorodności. – Poznałem jego ojca, który był jednym z najlepszych pianistów litewskich. Lukas już dawno przerósł ojca, i jest u progu międzynarodowej kariery. Cieszę się, że udało zaprosić się pianistę do Katowic, za nim na dobre przepadnie w wirze światowej kariery – mówi dyrektor Mirosław Jacek Błaszczyk.

ks. prof. dr hab. Michał Heller
Dorobek naukowy księdza profesora liczy ponad 900 pozycji, w tym 70 książek, ponad 100 prac z dziedziny kosmologii i fizyki matematycznej, ponad 400 artykułów z filozofii i teologii oraz licznych artykułów popularno-naukowych. Jego badania naukowe obejmują filozofię przyrody, historię nauki, kosmologię, grawitację kwantową, teologię, a w szczególności relacje między nauką i wiarą. Należał do ulubionych autorów Henryka Mikołaja Góreckiego.
Pochodzi z Tarnowa, gdzie urodził się 12 marca 1936 r. Po powrocie z wojennego zesłania na Sybir i zdaniu matury (1953),wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po święceniach kapłańskich rozpoczął na KUL studia z filozofii przyrody a jego praca magisterska obejmowała zagadnienia szczególnej teorii względności. Studia lubelskie uzupełniał na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitował się na KUL (1969). Od 1972 roku pracował na obecnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; jest współtwórcą działającego przy niej Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych. Od 1990 r. profesor zwyczajny, a od 1991 pełni funkcję rektora Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Członek zwyczajny papieskiej Akademii Nauk w Rzymie, prałat honorowy Ojca Świętego.
Od 1987 r. ks. prof. Michał Heller współpracuje z matematykami Zakładu Geometrii Różniczkowej Politechniki Warszawskiej nad matematyczna naturą osobliwości kosmologicznych i grupoidowym modelem unifikującym teorię względności i mechanikę kwantową.
Doktor honoris causa kilku uczelni, laureat wielu prestiżowych nagród, w tym – za szczególne zasługi w łączeniu religii z nauką – Nagrody Templetona (2008), zwanej powszechnie teologicznym Noblem, którą w całości przeznaczył na stworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (wspólny projekt UJ i PAT w Krakowie).

Wisienka na torcie. Inauguracja sezonu Śląskiej Filharmonii - zapowiedź wyborczej.pl

Filharmonia Śląska zaczyna sezon od Góreckiego, Czajkowskiego i Rachmaninowa - onet.wiadomości

Geniusz Geniusasa i Góreckiego. Inauguracyjny koncert Filharmonii Śląskiej - recenzja wyborczej.pl


23 IX 2016, piątek g. 19.00 [T] [S] [B] [W]

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Inauguracja 72. sezonu artystycznego Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Lukas Geniušas – fortepian
Laureat XVI Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie i XV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. P. Czajkowskiego w Moskwie
Joanna Woś – sopran
Mariusz Godlewski – baryton
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Piotr Czajkowski – Kaprys włoski op. 45
Siergiej Rachmaninow – Rapsodia na temat Paganiniego op. 43
Henryk Mikołaj Górecki – II Symfonia Kopernikowska op. 31

 Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2016/2017 jest Paweł Jaskółka.

Paweł Jaskółka
Urodził się w 1988 roku w Jaśle. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Krośnie ukończył z wyróżnieniem w zakresie gry na trąbce. W 2006 roku podjął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego (kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki). Ukończył je z wyróżnieniem (2011), a jego praca magisterska Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795-1918, została opublikowana pod tym samym tytułem przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie (2014). 
Podczas studiów uczestniczył m.in. w kursach Międzynarodowej Akademii Bachowskiej Helmutha Rillinga i jako wykonawca w licznych koncertach Chóru Akademii Muzycznej, Krakowskiego Chóru Kameralnego i Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W roku akademickim 2010/11 był stypendystą miasta Krakowa. 
Ukończył studia licencjackie z zakresu dyrygentury jako ostatni absolwent w klasie prof. Jerzego Katlewicza (2013). Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Colina Mettersa, Jean-Luc Tingauda oraz Alexandra Liebreicha. Studia dyrygenckie II stopnia w klasie prof. dra hab. Mirosława Jacka Błaszczyka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach zakończył w 2015 r. z oceną celującą. Jako dyrygent prowadził koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego, Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chóru Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 
Obecnie jest uczestnikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich (kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi też pracę dydaktyczną w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz w szkołach muzycznych na terenie województwa małopolskiego. Ponadto jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje.

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych. Piotr Jaskółka będzie uczestniczył w przygotowaniach ośmiu programów koncertowych. A jeden z nich przygotuje i poprowadzi samodzielnie aż czterokrotnie w ramach cyklu koncertów edukacyjnych Młoda Filharmonia. Ich program wypełnią utwory m.in. Stanisława Moniuszki, Richarda Wagnera, Jana Gawlasa i Henryka Mikołaja Góreckiego.

 

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
składa serdeczne podziękowania:
Ks. prof. Michałowi Hellerowi – za wygłoszone słowa
Fundacji Centrum Kopernika - za współpracę
De Revolutionibus Books & Café– za udostępnienie wnętrz do wykonania nagrania
Agencji Presto – za wykonanie nagrania

 

                   

 


 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.