F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

WIEDEŃSKI OGRÓD MUZYCZNY

W mieście ogrodów i mieście muzyki zapraszamy do Wiedeńskiego ogrodu muzycznego. W sobotę, 17 czerwca o godz. 17 w Sali koncertowej im. Karola Stryji muzykę Johanna Strauss, Emila Waldteufela, Vittoria Montiego, Imrego Kálmána, Juliusa Fučika, Gerharda Winklera, Hainza Cruciusa i Roberta Stolza przedstawi Zespół Muzyki Salonowej Eleganza.
Grupa powstała w 2016 roku i jest kontynuatorką wiedeńskiej tradycji muzykowania w klasycznym,  lekkim i tanecznym nastroju. Eleganzę tworzą znakomici muzycy, pracujący i koncertujący na co dzień w renomowanych polskich instytucjach muzycznych, jak : Sinfonia Varsovia, NOSPR, Filharmonia Śląska czy Akademia Muzyczna w Katowicach.
Zespół zadebiutował 4 września 2016 r. koncertem w gliwickim Parku Chopina. W tym roku w Gliwicach zainauguruje nowy cykl koncertów plenerowych  Otwarty salon muzyczny.
Program zespołu Eleganza obejmuje same przeboje, w tym walce, polki, czardasze, serenady, marsze, wiązanki, uwertury i tańce w wersji instrumentalnej mistrzów znanych oraz czasem już zapomnianych. Program Wiedeński ogród muzyczny daje obraz klimatu muzycznego, który z ogromnym powodzeniem rozbrzmiewał w ogrodach, parkach oraz salonach Wiednia i całej XIX-wiecznej Europy. 
 

17 czerwca 2017, sobota godz. 17.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Wiedeński ogród muzyczny Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza
Zespół Muzyki Salonowej Eleganza
W programie m.in.: J. Strauss, E. Waldteufel, V. Monti, E. Kalman, J. Fucik, G. Winkler, H. Crucius, R. Stolz
 
 
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.