F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

WIECZÓR Z WIEDEŃSKIM ORGANISTĄ ERNESTEM WALLY'M

 
Prof. Władysław Szymański na Filharmoniczny wieczór organowy w Filharmonii Śląskiej w niedzielę 25 lutego zaprosił katedralnego organistę Katedry św. Szczepana w Wiedniu
Tam urodzony w 1976 roku, Ernst Wally jest absolwentem wiedeńskiego Liceum Muzycznego. Studiował na kierunkach: muzyka kościelna, edukacja muzyczna oraz w klasach organów Franza Faltera i Michaela Radulescu, a kompozycję – u Michaela Jarrella, Frédéric Durieux.
Po pracy jako organista liturgiczny w różnych renomowanych kościołach wiedeńskich, został powołany do Katedry św. Szczepana w Wiedniu najpierw jako asystent muzyki katedralnej,
a w 2010 jako pełnoetatowy organista. W 2016 roku został mianowany organistą katedralnym tejże katedry.
Koncertuje w Austrii i poza jej granicami, wielokrotnie jako organista występował z Orkiestrą Symfoniczną Radia Wiedeńskiego, Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną i Orkiestrą Tonkünstler w Dolnej Austrii, a także był zaangażowany przez Gesellschaft der Musikfreunde.
Ernst Wally jest też kompozytorem, autorem utworów różnych gatunków. Prezentowano je wielokrotnie w Austrii i różnych krajach europejskich.
Swój katowicki recital Ernst Wally rozpocznie Toccatą Georga Muffata (1653-1704), austriackiego kompozytora francuskiego pochodzenia, ucznia Jean-Baptiste’a Lully’ego. Muffat był –  jak przed nim Johann Jakob Froberger, a po nim Georg Friedrich Händel– muzycznym kosmopolitą, w twrórczosci którego krzyżowały się style baroku włoskiego, niemieckiego i francuskiego. Z twórczości Rudolfa Bibla (1832-1902), austriackiego organisty i kompozytora muzyki kościelnej i kameralnej, który w 1859 jako organista zastąpił ojca w wiedeńskiej Katedrze św. Szczepana, w której obecnie pracuje solista, wybrano do programu I Sonatę organową op. 74.
W dorobku niemieckiego kompozytora, dyrygenta, pianisty i organisty Maxa Regera (1973-1916) dzieła organowe zajmują czołową pozycję obok kameralnych i symfonicznych. Komponował utwory o przeładowanej fakturze, wzorując się na twórczości organowej j. S. Bacha. Używał instrumentów na wzór rejestrów organowych, czyli według stopnia ich siły i to przenosił do muzyki orkiestrowej. Pisał fugi,preludia, wariacje, toccaty, kanony, passacaglie, przygrywki chorałowe. My usłyszymy 3 jego utwory z op. 59. Zaś z twórczości  niewidomego, austriackiego pianistyi kompozytora późnego niemieckiego romantyzmu, Josefa Labora (1842-1924) Ernst Wally wybrał do programu recitalu Sonatę h-moll op. 15. Potem pojawi się jeszcze Ave Maria Ferenca Liszta (1811-1886), a recital zamknie dzieło arcymistrza muzyki organowej Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750). Przez większą część zawodowej kariery był muzykiem kościelnym, więc nie dziwi, że muzyka organowa stanowi tak ważną część jego twórczości. Jego olbrzymi dorobek organowy można podzielić na 2 części – dzieła oparte na temacie chorałowym (chorałowe preludia i wariacje) oraz utwory muzycznie niezależne (różnorodne połączenia z preludiami, fantazje, toccaty i wariacje). Wzorce tych drugich czerpał Johann Sebastian Bach od wielu poprzedników z Niemiec, Francji i Włoch, szczególny jednak wpływ na niego miały rytm i styl koncertującego Vivaldiego. Dramatycznie odświętne brzmienie tych utworów sprawiło, że potem często transkrybowano je na orkiestrę. My w oryginale usłyszymy Preludium i fugę Es-dur BWV 552.
 

25 lutego 2018, niedziela g. 17.00 [T] [O]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 
Filharmoniczne Wieczory Organowe
Ernst Wally (Austria) – organy
Władysław Szymański – prowadzenie
Program:
Georg Muffat – Toccata VII
Rudolf Bibl – I Sonata organowa op. 74
Max Reger – Toccata d-moll op. 59
Max Reger – Melodia op. 59
Max Reger – Te Deum op. 59
Josef Labor – Sonata h-moll op. 15
Ferenc Liszt – Gebet (Ave Maria)
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga Es-dur BWV 552 
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.