F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Sierpniowe muzykowanie

     Sierpniowe muzykowanie artystów Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego ma letnio-wakacyjny charakter.

     Dwoma plenerowymi koncertami w Rosarium Parku Śląskiego filharmonicy przyłączają się do trzeciego już Wakacyjnego bukietu róż. Kameraliści wystąpili (na zdjęciu) w nim już 4 sierpnia, a parkowy cykl zamknie 25 sierpnia Orkiestra Symfoniczna FŚl deptakowymi przebojami Johanna Straussa i Franza Supe’go oraz symfonicznymi przebojami z oper Aleksandra Borodina i Georgesa Bizeta.

     Dzień wcześniej, 24 sierpnia Śląska Orkiestra Kameralna na chorzowskim deptaku przy ul. Jagiellońskiej zaprezentuje muzykę klezmerską w aranżacjach Dariusza Zbocha. Grywana na weselach, podczas rozmaitych uroczystości i zabaw muzyka żydowska ma dzisiaj bardzo wielu miłośników. By jej posłuchać, nie musimy wybierać się na krakowski Kazimierz…

     Na całkowicie odmienny rodzaj przeżyć zaprasza natomiast 25 sierpnia do Bazyliki w Panewnikach filharmoniczny Chór. Pod dyrekcją Jarosława Wolanina zaprezentuje rosyjską muzykę prawosławną. Proszę się nie bać jej XX-wiecznego rodowodu – Siergiej Rchmaninow i Alfred Schnittke to już klasycy naszego czasu, ogromnie przez słuchaczy cenieni i lubiani na całym świecie.

Zdjęcie: Tomasz Griessgraber

24 sierpnia 2013, sobota godz. 19.00
deptak przy ul. Jagiellońskiej, Chorzów
Plenerowy koncert muzyki żydowskiej

Śląska Orkiestra Kameralna

W programie: muzyka klezmerska w aranżacji Dariusza Zbocha

25 sierpnia 2013, niedziela godz. 16.00
Rosarium, Park Śląski
Wakacyjny bukiet róż – Symfoniczne pożegnanie wakacji
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Maciej Tomasiewicz – dyrygent
Jerzy Sojka – dyrygent

Program:
Franz Suppe – Uwertura Lekka kawaleria
Johann Strauss – Walc Nad pięknym, modrym Dunajem
Johann Strauss – Polka Grzmoty i błyskawice
Aleksandr Borodin – Tańce połowieckie z opery Kniaź Igor
Georges Bizet – I i II suita z opery Carmen

25 sierpnia 2013, niedziela godz. 17.00
Kościół pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP, Katowice Panewniki
Rosyjska muzyka prawosławna XX wieku
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent, przygotowanie chóru

Program:
Aleksander Greczaninow – Nieszpory op. 59 (fragmenty)
Siergiej Rachmaninow – Całonocne czuwanie op. 37 (fragmenty)
Alfred Schnittke – Wiersze pokutne (wybrane części)
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.