F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE KONESERÓW I MIŁOŚNIKÓW ORGANÓW

Ostatnia tegoroczna niedziela wypada tuż po Bożym Narodzeniu, przedłuży święta w ich cudownym nastroju i na taką muzyczną atmosferę zapraszamy na koncert, świąteczną klamrą spinający dwa nasze cykle – Filharmoniczne wieczory organowe i Filharmonię Konesera. Z żeńską częścią filharmonicznego Chóru pod dyrekcją Jarosława Wolanina wystąpią w nim zaproszeni przez Władysława Szymańskiego znakomity organista Wacław Golonka i renomowany trębacz Stanisław Dziewior.
Władysław Szymański wespół z wykonawcami proponują nam w tym koncercie program niezwykle zróżnicowany a jednocześnie muzycznie bardzo spójny. W niezwykłym muzycznym bukiecie tego koncertu muzyka Georga Friedricha Händla, Tommasa Albinoniego, Johanna Sebastiana Bacha czy angielskiego kompozytora barokowego, zarazem organisty i skrzypka Johna Stanleya zestawiona zostanie z twórczością późniejszą i naszych czasów. Sigrfrid Karg-Elert (1877-1933) najbardziej znany jest ze swych dzieł na organy i fisharmonię. Marcel Dupré (1886-1971) znacząco wpłynał na muzykę francuską jako wirtuoz organów i nauczyciel pokolenia wybitnych kompozytorów muzyki organowej (m.in. Maurice’a Duruflégo i Oliviera Messiaena). Bazą budzącego zaciekawienie zaaranżowaniem na trąbkę i organy koncertu na sopran koloraturowy jest kompozycja Reinholda Glière’a (1875-1956) – kompozytora rosyjskiego i ukraińskiego pochodzenia polsko-niemieckiego, którego matka była Polką.
Muzykę polską w tym iście świątecznym koncercie reprezentować będą Pasterka na Wawelu Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) i Msza pasterska Romana Maciejewskiego (1910-1998), który w amerykańskim okresie życia działał jako organista i dyrygent założonego przez siebie chóru.


27 grudnia 2015, niedziela godz. 17.00 T/ O /Q
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Filharmoniczne wieczory organowe. Filharmonia Konesera. Koncert świąteczny.
Stanisław Dziewior – trąbka
Wacław Golonka – organy
Chór żeński Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Władysław Szymański – kierownictwo artystyczne
Program:
Georg Friedrich Händel – Suita na Wodzie na trąbkę i organy
Johann Sebastian Bach – Koncert a-moll BWV 593
Tommaso Albinoni – Concerto Saint Marc
Sigrfrid Karg-Elert – Stimmen der Nacht z cyklu Drei Stücke op. 142
Reinhold Glière – Koncert na sopran koloraturowy w opracowaniu na trąbkę i organy
Marcel Dupré – Preludium i Fuga H-dur op. 7
John Stanly – Trompet Voluntary
Feliks Nowowiejski – Fantazja polska Pasterka na Wawelu op. 9 nr 1
Roman Maciejewski – Msza pasterska na chór i organy

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.