PL |  EN

ŚPIEWY CHÓRU MĘSKIEGO

W cyklu i Śląskiej Kameralnie w Filharmonii proponujemy w środę 26 listopada spotkanie z męska częścią Chóru FŚl. Dyrygował będzie jego szef, Jarosław Wolanin. W programie muzyka religijna różnych epok, w tym dwa prawykonania.
Koncert rozpocznie dzieło Giovanniego Pierluigiego da Palestriny (1525-1594), najsłynniejszego wśród artystów jego czasów tworzących dla Kościoła katolickiego i działającego w najważniejszych kościołach Rzymu – w orkiestrze Cappella Giulia w bazylice św. Piotra, kapeli przy kaplicy Sykstyńskiej, w zespołach kościoła św. Jana na Lateranie czy bazylice Santa Maria Maggiore. Po nim przedstawiony zostanie zaliczany do kręgu artystów flamandzkich, jeden z najsłynniejszych w Europie jego czasów kompozytorów angielskich, Peter Philips (1560-1628). Dwoma utworami przypomniany zostanie Peter Cornelius (1824-1874), niemiecki poeta i kompozytor, entuzjasta Liszta i Wagnera. Uznawał wyłącznie gatunki wokalne, w których osiągał znaczą spoistość muzyki ze słowem. Największe znaczenie twórcy komicznego Cyrulika z Bagdadu maja jego piesni solowe i chóralne, będące ważnym elementem rozwoju niemieckiej liryki wokalnej po czasach Schumanna w przed pojawieniem się Wolfa i Mahlera. Po nim przedstawimy dwa nowe utwory urodzonego w Bytomiu Adriana Robaka, który studiował w klasie A. Lasonia katowickiej Akademii Muzycznej (dyplom z wyróżnieniem, 2008). Jest kompozytorem utworów orkiestrowych, kameralnych i chóralnych. Komponuje także muzykę do filmów („Dni mojego życia”, „Klisze pamięci Mariana Kołodzieja”, „Misja Wolnego”), a jego kompozycje były wykonywane na festiwalach tak w kraju (np. „Mikołowskie Dni Muzyki” w Mikołowie), jak i za granicą (np. „Incontro Internazionale Polifonico Citta di Fano” we Włoszech). Podziwiany już jako młodzieniec, a w wieku dojrzałym uznawany w Europie za autorytet muzyczny, Felix Mendelssohn (1809-1847) przypomniany zostanie w koncercie jednym z późniejszych swych utworów. Dwoma utworami przypomnimy Pawła Czesnakowa (1877-1944), rosyjskiego chórmistrza, kompozytora i pedagoga, twórcy ponad 60 świeckich utworów na chór mieszany a cappella oraz ponad 600 utworów sakralnych, które często były wielogłosowymi opracowaniami dawnych śpiewów cerkiewnych.

26 listopada 2014, środa godz. 18 K
Sala kameralna Filharmonii Śląskiej
Kameralnie w Filharmonii
Chór męski Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Program:
Giovanni Pierluigi da Palestrina – Salve Regina
Peter Philips – Surgens Jesus
Peter Cornelius – Requiem aeternam
Peter Cornelius – Absolve Domine
Adrian Robak – Muzyka na temat Psalmu nr 82 prawykonanie
Adrian Robak – Muzyka na temat Psalmu nr 107 prawykonanie
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Zwei geistliche Chöre op. 115
Paweł Czesnokow – Spasenie sodełał
Aleksander Szeremetew – Nynie siły nebesnija Michaił Ippolitow-Iwanow – Błagosławi duszę moją
Paweł Czesnokow – Panichida (Requiem prawosławne) op.39a (fragmenty)
 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.