F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Robert Kabara i Śląska Orkiestra Kameralna

Z krakowskim gościem Śląska Orkiestra Kameralna wykona Elegię na smyczki Piotra Czajkowskiego – na cześć aktora Iwana Wasiljewicza Samarina utwór skomponowany w 1884 roku, a siedem lat później przez kompozytora wykorzystany w muzyce do Hamleta jako antrakt  przed czwartym aktem. Zamknie koncert również muzyka Rosjanina – Sekstet smyczkowy d-moll „Souvenir de Florence” op.70. Wspomnienia florenckie dzisiaj częściej wykonywane są przez kameralne orkiestry smyczkowe, niż w oryginalnej wersji na sześć instrumentów. Kompozytor ogromnie starał się skomponować nie jakąś muzykę, potem rozpisaną na sześć instrumentów, ale od razu sekstet – sześć samodzielnych głosów, aby to niczym innym być nie mogło, jak tylko sekstetem. Dzieło brzmi jednak bardzo orkiestrowo, a spore zmiany wyrazu i jego dynamiczne kontrasty łączone są chętniej z muzyką symfoniczną, niż kameralną.
Między muzyką Piotra Czajkowskiego rozbrzmi Kol Nidrei op. 47 Maxa Brucha, który zanim został profesorem kompozycji w berlińskiej Hochschule für Musik, przez siedem lat, jak wcześniej w Liverpoolu, prowadził orkiestrę we Wrocławiu.  Najsłynniejszym i najbardziej cenionym jego utworem jest I Koncert skrzypcowy. W Kol Nidrei na wiolonczelę i orkiestrę (1881) wykorzystał kompozytor melodie hebrajskie.  Jest ten utwór jedną z najbardziej znanych muzycznych wersji żydowskiej modlitwy, a jej motywy można odnaleźć i w XIV Kwartecie smyczkowym op. 131 Ludwiga van Beethovena i w symfonicznej wariacji austriackiego kompozytora Emila Reznička, w jednym z utworów Marii Castelnuowo-Tedesco i Paula Dessaua czy w op. 39 Arnolda Schönberga. Kol Nidrei to odmawiana w synagogach w wigilię Dnia Pojednania, czyli Sądnego Dnia (Jom Kippur) modlitwa unieważniająca religijne ślubowania. Pierwotnie celem tego unieważnienia było rozgrzeszenie z przysiąg nie wypełnionych i zapomnianych. W czasach prześladowań formuła Kol Nidrei zaczęła oznaczać anulowanie  przysiąg złożonych pod przymusem. Warto zwrócić uwagę, że Kol Nidrei obejmuje wyłącznie religijne śluby człowieka wobec Boga.

25 września 2013, środa godz. 18.00 A
Audytorium w starym budynku Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12, Katowice
Filharmonia w starej Bibliotece: Robert Kabara i Śląska Orkiestra Kameralna
Wójt gminy Pawłowice Damian Galusek – gość specjalny koncertu
Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent
Violetta Rotter-Kozera (TVP Katowice) – gospodarz koncertu
Program:
Piotr Czajkowski – Elegia na smyczki
Max Bruch – Kol Nidrei op. 47
Piotr Czajkowski – Sekstet smyczkowy d-moll „Souvenir de Florence” op.70
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.