F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

ROZBUDOWA FILHARMONII ŚLĄSKIEJ BUDOWĄ ROKU 2014

Projekt „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” otrzymał nagrodę pierwszego stopnia w XXV jubileuszowej edycji konkursu Budowa Roku 2014 organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Honorowy patronat nad konkursem w 2014 roku objął Min. Infrastruktury i Rozwoju.
Równorzędne nagrody (w innych kategoriach) otrzymały dwie nowe inwestycje służące muzyce: „Budowa Filharmonii Szczecińskiej”, laureatka międzynarodowej nagrody im. Miesa van der Rohe i tytułu najlepszego budynku europejskiego oraz „Budowa siedziby NOSPR w Katowicach”.
Inwestycję Filharmonii Śląskiej doceniono za osiągnięcie spójnej przestrzeni służącej muzyce i kulturze poprzez połączenie zabytkowej zabudowy historycznej z nowoczesną częścią dobudowaną.
Inwestycję zrealizowano na podstawie projektu Joanny i Michała Kapturczaków z pracowni projektowej Consultor sp. z o. o. z Poznania. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełniło Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „Inwestor” s. c. z Dąbrowy Górniczej z liderem zespołu Wiesławem Strzałkowskim. Generalnym wykonawcą była firma Mostostal Warszawa SA, z kierownikiem budowy Julianem Kiełbasą oraz kierownikiem kontraktu Dariuszem Bombą. Generalny Wykonawca udzielił inwestorowi 10-letniej gwarancji.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.