F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

ROSYJSKIE HITY POD BATUTAMI PRZYSZŁOŚCI

Przeboje muzyki rosyjskiej pod utalentowanymi młodymi batutami proponujemy w piątkowym (24 czerwca) koncercie dyplomantów dyrygentury.
Koncert otworzy Noc na Łysej Górze Modesta Musorgskiego. Należy do najpopularniejszych jego dzieł orkiestrowych i w ogóle XIX wieku. Ukończył je w 1867 roku i był podobno z niego bardzo zadowolony. Utwór zatytułowany przez kompozytora Noc świętojańska na Łysej Górze pozostał wszak w rękopisie i za życia Musorgskiego nie był wykonany. Kilkanaście lat później Mikołaj Rimski-Korsakow wprowadził do partytury swoje poprawki i usunął z tytułu odwołania do tradycji związanej ze św. Janem. W tej postaci utwór prezentowany jest na estradach do dziś. Głośne i fascynujące w swym charakterze dzieło, którego podłożem programowym były ludowe wierzenia na temat czarnej mszy i towarzyszącego jej sabatu czarownic, od razu budzi skojarzenia z tytułowym tematem, trzeba więc dużej sprawności dyrygenta, by nie zostało przerysowane.
Po Musorgskim spróbujmy zadowolić się ośmioczęściową suitą z Dziadka do orzechów – baletu będącego jednym z najdoskonalszych przejawów twórczego natchnienia Piotra Czajkowskiego. Z bogactwa muzycznej poezji jego najbardziej kameralnej opery – Eugeniusza Oniegina wysłuchamy poloneza z III aktu. A potem jeszcze pierwszy jego balet – Jezioro łabędzie o Odetcie zamienionej przez złego czarownika Rotbarta w łabędzia i jej tragicznej miłości do łatwowiernego księcia Zygfryda. Przyniósł temu gatunkowi nowość – prawdziwe symfoniczne zacięcie. W melodyce scen tanecznych Piotr Czajkowski objawił szczytową formę i najwyższy poziom kompozytorskich umiejętności. Premiera jednak nie wzbudziła zachwytu, dopiero dwa lata późniejsza realizacja z chorografią Mariusa Petipy okazała się triumfem, który trwa do dziś. Na koncertowych estradach Jezioro łabędzie prezentowane jest w dwóch suitach. Poznamy drugą ze sceną spotkania Odetty i Zygryda, walcem, tańcem łabędzi, scena miłosną, stylizacją czardasza (Taniec wegierski) i sceną finałową.

Martyna Kosecka
dyrygentka
urodzona w 1989 r. w Gdyni. Uzyskała tytuł magistra sztuk w zakresie kompozycji w klasie prof. Krzysztofa Meyera oraz tytuł licencjata w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej w klasie prof. Rafała Jacka Delekty na Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2014 roku kontynuuje studia dyrygenckie w klasie prof. Szymona Bywalca w Akademii Muzycznej w Katowicach. Uczestniczyła w międzynarodowych i ogólnopolskich kursach dyrygenckich prowadzonych między innymi przez takich mistrzów jak maestro Colin Metters, Alexander Liebreich czy Tadeusz Strugała.
Jest finalistką 54. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda oraz laureatką IV Konkursu Kompozytorskiego Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich im. Z. Mycielskiego. Jest też zwyciężczynią Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego 5-Minute Opera Competition, organizowanego przez 28.Music Biennale Zagreb w Chorwacji w 2015 roku (nagrodą zamówienie na nową operę). Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2011/2012 oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2013/2014. W tym samym roku akademickim jest także stypendystką Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SapereAuso.
Jej utwory wykonywane były zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. podczas 52., 56. oraz 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Festiwalu AudioArt w Krakowie, Triduum Muzyki Nowej aXes w Krakowie, OstravaDays 2013 Festival of New and Experimental Music w Czechach, IMPULS Festival 2015 w Austrii czy 28.Music Biennale Zagreb w Chorwacji. Jej muzyka wykonywana była w Polsce, a także w wielu innych krajach świata (m.in. Norwegia, Czechy, Armenia, Iran, Belgia, Gruzja).
W 2013 roku, wraz z irańskim kompozytorem Idin’em Samimi Mofakham, założyła Spectro Centre for New Music, specjalizujące się w organizacji warsztatów oraz organizujące szereg koncertów dotyczących muzyki współczesnej (od gatunku improwizacji współczesnej, poprzez prezentację dzieł już uznanych kompozytorów jak i odkrywanie wciąż nieznanych młodych artystów i promocję ich muzyki). Ich intensywna działalność przyczyniła się
w dużym stopniu do inauguracji festiwalu muzyki współczesnej – Ist International Contemporary Music Festival w Teheranie.
 

Maciej Piątek
dyrygent
Swoją karierę muzyczną Maciej Piątek rozpoczął od gry na fortepianie w ZSM w Częstochowie. Po kilku latach nauki mimo tego, iż miał już na swoim koncie pierwszą znaczącą nagrodę (I Miejsce na „II Ogólnopolskim Konkursie Duetów Fortepianowych” w Katowicach w 2003r) stwierdził, iż instrument ten nie jest jego marzeniem, i podjął naukę gry na trąbce u swojego ojca mgr Marka Piątka, pod którego kierunkiem zdobył pokaźną liczbę nagród na konkursach oraz festiwalach ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Naukę na trąbce kontynuował na Akademii Muzycznej w Katowicach (tytuł magistra otrzymał w roku akademickim 2015/2016), gdzie rozpoczął również równolegle studia licencjackie na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa pod kierunkiem Szymona Bywalca. Studia magisterskie kontynuuje u Mirosława Jacka Błaszczyka.
Maciej w swojej dotychczasowej karierze artystycznej obejmującej lata 2003- 2016 był laureatem 21 znaczących konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Nagrodzony został również na „Ogólnopolskiej Olimpiadzie Słuchowej” we Wrocławiu w 2010 roku, zdobywając V miejsce oraz otrzymał nagrodę specjalną „za dokładność w konkurencji analiza częstotliwości dźwięku”. Uczestniczył w kursach dyrygenckich prowadzonych przez wybitnych dyrygentów takich jak Kimcherie Lloyd, czy też Larry Livingston. Jako dyrygent współpracował z Orkiestrą Kameralną Silesian Art Collective, Studencką Orkiestrą Kameralną Silesian Art Ensamble, Orkiestrą Symfoniczną Szkoły Muzycznej im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie, Akademicką Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Akademicką Orkiestrą Dętą również z katowickiej uczelni muzycznej. Występował także z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej oraz Śląską Orkiestrą Kameralną. Praca i osiągnięcia Macieja były wiele razy nagradzane między innymi poprzez czterokrotne przyznanie mu Stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy w latach 2008, 2009, 2010 i 2014 oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku. Do jego najważniejszych osiągnięć należą między innymi:

 I Miejsce na X Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Instrumentów Dętych w Warszawie w 2014 roku
 Wyróżnienie na 8th INTERNATIONAL INTERPRETATIVE BRASSWIND COMPETITION w Brnie (Czechy) w 2011 roku
 I Miejsce na XXXIV Międzynarodowym Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku (2010r.)
 III Miejsce na VIII Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych w Mielcu (2009r.)
 I Nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych we Wrocławiu (2008r.)


24 czerwca 2016, piątek godz. 19.00 T / S
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Wiosna życia – koncert dyplomantów dyrygentury
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Martyna Kostecka – dyrygentka
Maciej Piątek – dyrygent
Program:
Modest Musorgski – Noc na Łysej Górze
Piotr Czajkowski – Suita z baletu Dziadek do orzechów op. 71a
Piotr Czajkowski – Polonez z III aktu opery Eugeniusz Oniegin op. 24
Piotr Czajkowski – Suita z baletu Jezioro Łabędzie

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.