F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

RĘKOPISY HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W BIBLIOTECE NARODOWEJ

 
Miło nam przekazać, że 1 lutego, na konferencji prasowej w Bibliotece Narodowej, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński poinformował, że dzięki  pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zbiorów Biblioteki Narodowej trafiły rękopisy Henryka Mikołaja Góreckiego. Spadkobiercy kompozytora, wdowa, córka i syn, przekazali niemal komplet jego opusowanych utworów muzycznych (op. 1–85, bez 78 i 80; op. 78 to wersja na orkiestrę smyczkową II Kwartetu Smyczkowego a op. 80 to nie wydane, drobne utwory na 2 grupy skrzypiec),  począwszy od wczesnych dzieł, takich jak Pieśni o radości i rytmie op. 7 oraz tych awangardowych, np. Zderzenia (Scontri) op. 17, poprzez – bodaj najsłynniejszą – III Symfonię „Symfonię pieśni żałosnych” op. 36 czy monumentalny psalm Beatus vir op. 38, a skończywszy na niezorkiestrowanej IV Symfonii „Tansman Epizody” op. 85. Poszczególne rękopisy nutowe zostały starannie uporządkowane już przez samego kompozytora. W oddzielnie opisanych teczkach znalazły się zarówno czystopiśmienne autografy, jak i wersje robocze, egzemplarze z poprawkami, szkice czy nawet – jak w wypadku Kwartetów – notatki i zapiski dokumentujące proces twórczy. Jedna z kompozycji, zatytułowana Susan (napisana na chór mieszany a capella), to utwór dotychczas nieznany i niepublikowany, a oznaczony przez Góreckiego jako op. 84. Obok twórczości opusowanej w spuściźnie kompozytora zachowały się także rękopisy dzieł nienumerowanych, z Trzema utworami w dawnym stylu (1963) na czele.
Szczególnie cennym materiałem, poszerzającym wiedzę o niektórych utworach, jest pięć zeszytów, zawierających fragmenty nutowe, diagramy i opisy. Kompozytor objaśnia w nich idee muzyczne wybranych dzieł, skomponowanych pod koniec lat 50. i w latach 60. Notatki kompozytora dotyczą także koncepcji niezrealizowanego utworu, Choros II, planowanego jako op. 21.
Zbiór rękopisów muzycznych został uzupełniony zbiorem ponad 100 listów od m.in. Witolda Lutosławskiego, Michała Spisaka, Tadeusza Bairda, Włodzimierza Kotońskiego, Luigiego Nono czy Yehudi Menuhina. Wśród listów jest także ten, zgoła najważniejszy dla kompozytora, napisany w roku 1977 przez kardynała Karola Wojtyłę, który zapoczątkował powstanie dzieła Beatus vir op. 38, dzieło po raz pierwszy wykonane już w obecności Jana Pawła II. Jest to jedna z najcenniejszych spuścizn muzycznych w Polsce.
W Bibliotece Narodowej znajduje się największy na świecie zbiór rękopisów Fryderyka Chopina, przechowywane są tu także rękopisy muzyczne Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i wielu innych. Zbiory muzyczne BN –rękopiśmienne i drukowane – liczą prawie 150 tysięcy jednostek.
Bogata i tak kompletna spuścizna po jednym z największych kompozytorów naszego czasu nie została rozproszona, pozostaje w Bibliotece Narodowej, czyli w naszych rękach.
Państwu Jadwidze, Annie i Mikołajowi Góreckim winniśmy wdzięczność.

Zapewne przypadkiem, ale odnotujmy – wspaniałą informację o losach spuścizny po patronie Filharmonii Śląskiej podano w dniu… urodzin Jego syna. Mikołaju, przyjmij najserdeczniejsze życzenia.  

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.