F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Przed nowym sezonem

     Jesteśmy w najgorętszym okresie przygotowań do nowego otwarcia. Dyskomfort okresu przebudowy naszej siedziby wkrótce przejdzie do historii, ale jeszcze przez kilka miesięcy Orkiestra Symfoniczna do koncertów przygotowywać się będzie w Chorzowskim Centrum Kultury, a Śląska Orkiestra Kameralna w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, zaś na koncerty zapraszać będziemy Państwa do różnych miejsc.

     Na nasz 69. sezon artystyczny, który rozpoczniemy we wrześniu, przypada jubileusz 40-lecia – założonego przez prof. Jana Wojtachę z inicjatywy prof. Karola Stryji – Chóru Filharmonii Śląskiej (na zdjęciu). To święto już na pewno obchodzić będziemy w odnowionej siedzibie.

      Szczegóły programu sezonu artystycznego 2013/2014 – niebawem.

 Zdjęcie: Tomasz Griessgraber

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.