F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Prawykonanie na Katowickich Dniach Muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego

To utwór zamówiony na inaugurację nowych organów, właśnie budowanych w odnowionym wnętrzu naszej sali koncertowej. Budowa i intonacja instrumentu jeszcze potrwa, a utwór już mamy, więc go prezentujemy. Winniśmy to sponsorowi tego specjalnego zamówienia zrealizowanego w ramach programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie. Wielki wirtuoz organów, prof. Julian Gembalski mówi, że Koncert organowy Stanisława Moryty do łatwych nie należy, niejako zatem sobotni koncert możemy potraktować jako próbę przed wielką inauguracją. Zamówienie na nowy utwór na pierwsze na Śląsku organy nie w świątyni, a w sali koncertowej, przyjął zaprzyjaźniony z filharmonikami śląskimi, którym już powierzał prawykonanie swego utworu, Stanisław Moryto. Zanim ukończył studia kompozytorskie u Tadeusza Paciorkiewicza, był już absolwentem warszawskiej uczelni w klasie organów Feliksa Rączkowskiego. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w całej Europie. Jako kompozytor obecny jest na festiwalach całego świata. Zaliczany jest do jednych z najsilniejszych osobowości artystycznych w polskiej sztuce współczesnej. Tworzy muzykę subiektywną, przepełnioną dynamizmem i refleksyjnością, a jednocześnie spójną formalnie. Wykonanie jego nowego utwory na organy powierzyliśmy wielkiemu znawcy tego instrumentu, twórcy jedynego w naszej części Europy, katowickiego Muzeum Organów i muzycznego projektanta filharmonicznego instrumentu prof. Juliana Gembalskiego.
Przed prawykonaniem będziemy mieli okazję posłuchać Kantaty na organy solo naszego patrona, Henryka Mikołaja Góreckiego. Dzieło o wokalnym tytule powstało w 1968 roku, i jeszcze w tym samym, a przed prawykonaniem (Kamień Pomorski, 18 VII 1969; Romuald Sroczyński), zostało nagrodzone I lokatą na konkursie Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego im.H. Wieniawskiego i Związku Kompozytorów Polskich.
Koncert rozpoczniemy Niedokończoną symfonią Franza Schuberta. W październiku 1822 roku powrócił kompozytor do szkiców kolejnej symfonii rozpoczętej trzy lata wcześniej. Przy trzeciej części odłożył ponownie pracę i już nigdy do niej nie powrócił. Symfonia jest wszak znana i w swej niedokończonej formie grywana. Kiedyś jako ósma, obecnie jako siódma, bowiem dawna numeracja obejmowała kolejno symfonie ukończone a po nich zachowaną we fragmentach; obecna zachowuje chronologie powstawania utworów.

23 listopada 2013, sobota godz. 19.30
Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32 Katowice
Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Julian Gembalski – wirtuoz organów
Regina Gowarzewska – słowo
Program:
Franz Schubert – VII (dawniej VIII) Symfonia h-moll „Niedokończona” D 759
Henryk Mikołaj Górecki – Kantata na organy op. 26
Stanisław Moryto – Koncert organowy (prawykonanie) wykonanie utworu dofinansowano z programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego  Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA I KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Program "Dyrygent-rezydent"

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu  prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem – rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2013/ 2014 jest Maciej Tomasiewicz.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA I KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU KOLEKCJE-PRIORYTET ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE REALIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.