F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

PRO MEMORIA-OFIAROM TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

Decyzją radnych sejmiku województwa rok 2015 jest w województwie śląskim Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. Zapraszamy z tej okazji w sobotę 24 stycznia na nadzwyczajny koncert Ofiarom Tragedii Górnośląskiej „Pro memoria”.
Pojęcie Tragedii Górnośląskiej odnosi się do aktów terroru wobec Ślązaków: aresztowań, egzekucji oraz wywózek na Sybir i do kopalń Donbasu przez kilka miesięcy po wkroczeniu Armii Czerwonej na Śląsk. Szacuje się, że na Wschód wywieziono – według różnych opracowań – od 20 do 90 tys. osób. Część z nich nigdy już nie powróciła do domów; ich liczba jest trudna do oszacowania.
W ostatnich latach o Tragedii Górnośląskiej mówi się w regionie coraz więcej. Sprawą zajmują się naukowcy, dziennikarze i społecznicy; sejmiki woj. śląskiego (w 2011 r.) i woj. opolskiego ustanowiły Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 r., obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia. Od 5 lat w ostatnią sobotę stycznia ulicami Katowic, Chorzowa i Świętochłowic przechodzi Marsz na Zgodę – do miejsca dawnego obozu w Świętochłowicach-Zgodzie. Miejsce to w świadomości mieszkańców regionu jest symbolem ich prześladowań w latach 1945-1948. W zeszłym roku w kaplicy św. Barbary w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odsłonięto tablicę pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej, poświęconą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy katowickiej kopalni Wujek.
W filharmonicznym koncercie Ofiarom Tragedii Górnośląskiej „Pro memoria” Orkiestra Symfoniczna i przygotowany przez Jarosława Wolanina Chór FŚl pod batutą kompozytora wykonają APOKALYPSIS III Symfonia 1999 Aleksandra Lasonia. Dzieło skomponowane na przełomie lat 1996/97 na zamówienie Programu II Polskiego Radia kompozytor zadedykował: mojej Matce Elżbiecie. Już wyróżniony wersalikami, tj. dużymi literami, przedtytuł tej symfonii dobitnie określa jej przesłanie. W warstwie literackiej kompozytor wykorzystał w skrajnych częściach kompozycji fragmenty Apokalipsy, a w wewnętrznych wyimki tekstów Kyrie i Gloria popularnej zwłaszcza w kościele protestanckim missae brevis (mszy krótkiej). Przywołujemy tutaj te teksty w oryginale i tłumaczeniu.

1. Prolog
Egō eimi to alpha kai to ōmega, legei kyrios ho theos, ho ōn Kai ēn kai ho erchomenos, ho patokratōr.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

2. Kyrie
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

3. Gloria
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax ho minibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedecimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agi mus tibi Procter magnam gloriam tuam… Amen
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja… Amen.

4. Epilog
Nai, erchomai tachy.
Amēn, erchou Kyrie Jēsou.
Hē Chris tou kyriou Jēsou meta pantōn.
„Zaiste, przyjdę niebawem”.
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!

 
24 stycznia 2015, sobota godz. 16.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Ofiarom Tragedii Górnośląskiej „Pro memoria”
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Aleksander Lasoń – dyrygent
Jarosław Wolanin – dyrygent, przygotowanie chóru
Regina Gowarzewska – prowadzenie koncertu
Program:
Henryk Mikołaj Górecki - Wieczór ciemny się uniża op. 45
Henryk Mikołaj Górecki – Szeroka woda op. 39
Aleksander Lasoń – APOKALYPSIS III Symfonia 1999 na chór i orkiestrę

Bilety do nabycia w kasie biletowej Filharmonii Śląskiej lub on-line poniżej 

 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.